Treci program radio Beograda, emituje ekskluzivne emisije gde se citaju prevodi najsavremenijih tekstova eminentnih mislilaca 21. veka...

U kraćem ciklusu KRITIKE OKCIDENTALIZMA koji emitujemo od 26. do 28. juna, možete slušati tekst Suzan Bikford "Konstruisanje nejednakosti: gradski prostori i arhitektura grač‘anskog društva", koji je s engleskog prevela Sonja Bikić.

"U ovom eseju pokazujem da arhitektura naših gradskih i prigradskih života pruža neprijateljsko okruženje za razvoj demokratske imaginacije i participacije. Od Bentama (Bentham) do Fukoa (Foucault) i dalje, društveni teoretičari su prepoznali ulogu arhitekture u konstruisanju subjektivnosti. Ali gradska sredina konstruiše i intersubjektivnost, a upravo ta forma intersubjektivnih odnosa koji u ovom trenutku nastaju i bivaju ušančeni, ima posebno koban uticaj: svet je konstruisan, sasvim doslovno, na načine koji nepovoljno utiču na to kako posmatramo politiku i na to koga uvažavamo kao svoje sugrač‘ane. To nepovoljno shvatanje, tu konkretnu formu intersubjektivnih odnosa, propagiraju savremene prakse izgradnje gradova. Te prakse materijalizuju odreč‘ene verzije «doma» i «javnosti»; njima je u cilju ne samo da privatizuju prostore koji su nekada bili javni, već i da očiste i javni i privatni prostor - osobito od straha, nelagodnosti ili neizvesnosti. Takvu je čistotu do kraja nemoguće sprovesti, ali ovaj poduhvat ima stvarne i opasne posledice. Hiperrealizovana shvatanja doma i pročišćenih verzija javnog prostora stvaraju duboke oblike segregacije, koja se utoliko mora pretvoriti u kritičko političko sočivo za promišljanje savremenog demokratskog života."