Konstrukcije

vinythermNesmetanim strujanjem zraka (ventilacijom) postiže se neprekidno odvođenje kondezata (vlage u zidovima) u atmosferu. Za nove objekte nepotrebno je žbukanje ili neka druga zaštita vanjskih zidova, za postojeće zidove nepotrebno je skidanje postojeće žbuke.

Kuća građena na tradicionalan način sa zemljanim zidovima debljine od pola metra ili više (nepečeni materijal od naboja ili čerpića) i tavanicom sa drvenim grednikom i zemljanim nabačajem, zadovoljava i letnji i zimski temperaturni režim uz efekat udobnog stanovanja i uštede energije. Sa aspekta građevinske fizike to jeste apsolutno tačno, mada nije primereno za “savremenu” gradnju da traži uzore u kućama zidanima pre više stotina godina...

Posle tri godine teorijskog i praktičnog rada, danski Institut za istraživanje u građevinarstvu (SBI) objavio je „Studiju o dnevnoj svetlosti“ u kojoj potvrđuje da krovni prozor proizvodi najveći faktor dnevnog osvetljenja, i to dva puta veći od vertikalnog prozora i više od tri puta veći od prozora na krovnom ispupčenju - badža.

Do nedavno konstrukcije koje imaju mogućnost menjanja svoje geomaterijske forme, moguće je bilo videti samo u kosmičkoj ili vojnoj oblasti, kao solarne baterije satelita ili samootvarajuće šatore.

Prijatelji

psihologija
igre za decu