Urbanistički projekti

urbana_utopija Projekat NS2051 je nastao u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, kao deo izložbe „Ideologije i ideali – prilozi istraživanju arhitekture 20. veka u Vojvodini“, koja je održana od 15. septembra do 15. oktobra 2010. godine.

principi strit artaOsnovna tema kojom se ovo istraživanje bavi jeste javni gradski prostor. Pitanja koja se nameću jesu ko su njegovi korisnici, na koji način ga doživljavaju i upotrebljavaju i u kolikoj meri je ta upotreba svesna, kao i to šta nam taj prostor o sebi govori.

eko naseljePri projektovanju i planiranju stambenog kompleksa, glavne odrednice su bile: izbor lokacije, energetska efikasnost, upotreba zdravih materijala, reciklaža atmosferske vode, visok stepen toplotne izolacije objekata, organski dizajn, olakšan pristup hendikepiranim osobama i intenzivna upotreba zelenila.

Urbana obnova je isuviše raznovrsna i složena da bi lako dali bliže elemente za finansiranje u celini. Meč‘utim, posebno kada je u pitanju opšti sistem, moguće je izložiti osnovne principe finansiranja, koji su primenljivi za većinu oblika urbane obnove.

skadarlijaIzbor ove tematike, odnosno proučavanje odnosa između stanovanja, kao brojčano najzastupljenije gradske funkcije i svakodnevne trgovine ogleda se u isuviše neprofitabilnom načinu iskorištenja odnosa između njih. Naime apsolutno je nedopustivo da lokacija poput pijace “Skadarlija” ima ovakvo ekonomski neracionalno iskorišćenje potencijala koje poseduje.

Urbanisticko resenje sportsko-rekreativnog centra uz Gabrovacku reku u Nisu. Resenje ukljucuje uredjenje samog recnog korita i njegove neposredne okoline kao i deo gde je predvidjen hotel i spotrsko-rekreativni centar.

Urbanisticko resenje gradskog parka Brdjanka u Aleksincu i idejno resenje objekta "Centar lovackog drustva", predvidjenog na lokaciji gradskog parka Brdjanka u Aleksincu.

Urbanističko rešenje priobalnog pojasa reke Vlasine u Vlasotincu. Rad je na studentskom konkursu koji je raspisala SO Vlasotince osvojio II nagradu.

Prijatelji

psihologija