O TEIK 2010 simpozijumu

Simpozijum TEIK 2010 poslužiće kao forum za predstavljanje aktuelnih osnovnih i primenjenih istraživanja u različitim oblastima grač‘evinarstva. Cilj ovog skupa je prikaz najnovijih rezultata istraživanja i mogućnosti njihove primene u oblastima obuhvaćenim temama skupa.

Namera organizatora skupa je da stvori atmosferu za plodnu saradnju i razmenu ideja, iskustava i informacija izmeč‘u inženjera, naučnih radnika, predstavnika univerziteta, istraživačkih organizacija, privrede, grada i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Dostavljeni radovi će biti recenzirani od strane članova Programskog odbora, publikovani u Zborniku radova ovog naučnog skupa i prezentovani od strane autora u okviru odgovarajućih sesija na samom skupu.

Predvič‘eno je više uvodnih predavanja, prezentacija udžbenika i naučnih knjiga, kao i predstavljanje proizvodnih programa i rada grač‘evinskih preduzeća, sponzora naučnog skupa. Meč‘u sponzorima su i korisnici rezultata istraživanja tehničko-tehnoloških projekata TR-16001, TR-16014, TR-16018, TR-16021, TR-16003, TR-22002, finansiranih od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, za period 2008-2010, koji se realizuju na Grač‘evinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

Teme simpozijuma
  • Teorijska analiza konstrukcija
  • Modeliranje i proračun konstrukcija
  • Statička i dinamička ispitivanja konstrukcija
  • Dijagnostika, održavanje i sanacija konstrukcija
  • Savremeni grač‘evinski materijali
  • Putevi i železnice
  • Grač‘evinska geotehnika
  • Korišćenje, ureč‘enje i zaštita voda
Zvanični jezik simpozijuma

Naučni skup se održava na srpskom i engleskom jeziku.
Radovi se mogu pisati na srpskom ili engleskom jeziku.

Vise informacija na http://www.gaf.ni.ac.rs/teik/