LETNJA ŠKOLA ARHITEKTURE, tvrđava BAČ 2010.  
 

U periodu 23-29. avgusta 2010. godine biće održana Letnja škola arhitekture u Baču.  

Partneri na projektu : Fond za očuvanje kulturno istorijske baštine "Vekovi Bača", Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Public Art Public Space,  Kulturni centar REX, Dom omladine Beograda, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Kuća Čuvarkuća, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Austrijski kulturni forum, Ambasada Republike Mađarske u Srbiji 

Donatori projekta: Knauf Insulation, Tondach Potisje Kanjiža 

Letnja škola arhitekture je pokrenuta u okviru projekta LEGATIO Kluba Mladih Arhitekata (KMA) iz Beograda. Projekat okuplja domaće i strane stručnjake i studente arhitekture iz zemalja bivše Jugoslavije. Škola sa bavi temama održive (zelene) arhitekture, participacijom građana i zaštitom graditeljskog nasleđa.

Multidisciplinarni tim predavača, sastavljen od arhitekata, urbanista, tehnologa, etnologa i arheologa, ali i studenata koji će vršiti vršnjačku edukaciju, ima za zadatak da studente i građane Bača obuči kako da ekološki održavaju i unapređuju stambene objekte u zaštićenim ambijentalnim celinama. Poseban izazov je činjenica da je tvrđava Bač sa okolinom nedavno stavljena i na preliminarnu listu svetske kulturne baštine UNESCO-a.

Program rada Škole je usmeren ka realnim potrebama lokalne zajednice i bavi se rešavanjem problema sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici Ulice Bačke tvrđave, koja je, kao ambijentalna celina tvrđave Bač, zaštićeno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ideja Škole je da studenti, koji za konkretna pitanja u praksi najčešće imaju  da ponude samo odgovor iz knjige, steknu iskustvo u praktičnom radu na terenu, sa građanima, i saradnji unutar multidisciplinarnih timova.

Učesnici Letnje škole arhitekture će se će proći obuku iz nekoliko oblasti koje su izdvojene za ovu priliku, а pristup је takav da je neophodno stalno testiranje i posmatranje odnosa unutar ove žive celine. Budući stručnjaci se stavljaju u situaciju da odgovaraju na složene potrebe i zahteve sa kojima se struka svakodnevno susreće kada su u pitanju projekti zaštite nasleđa, a u kojima su objedinjene mnoge delatnosti. Dodatni izazov je činjenica da je tvrđava Bač sa okolinom nedavno stavljena i na preliminarnu listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Multidisciplinarni tim predavača, sastavljen od arhitekata, urbanista, tehnologa, etnologa i arheologa, ali i studenata koji će vršiti vršnjačku edukaciju, ima za zadatak da studente i građane Bača obuči kako da održavaju i unapređuju stambene objekte u zaštićenim ambijentalnim celinama.

Rezultati rada studenata na Školi biće predstavljeni kroz izložbu koja će biti održana u periodu  4-15. oktobra 2010. godine u galeriji Magacin u ulici Kraljevića Marka 4 u Beogradu, kada će biti promovisan i Priručnik u kojem će biti predstavljeni rezultati rada na radionicama. Takođe, planiran je i Okrugli sto i panel diskusija na temu zaštite kulturnih dobara u Kulturnom centru REX.

Autorski tim projekta: Jelica Jovanović, Dragana Petrović, Tamara Brajović

Više informacija na web sajtu http://legatio.arh.bg.ac.rs