Izložba „Skriveni ćoškovi Beograda”
2. 11. - 30 11. 2010. 
Galerijski prostor Turističkog informativnog centra
Knez Mihailova 6, Beograd

Izložba SKRIVENI ĆOŠKOVI BEOGRADA predstavlja projekat nove generacije Društva istoričara arhitekture Srbije u afirmaciji vizuelno marginalizovanih gradskih partija u užem ali i širem gradskom miljeu. Arhitektonski motivi, detalji, elementi, delovi fasadnih korpusa ali i mikrourbanih celina egzistiraju sa okolinom na fotografijama koje na nekoliko desetina panela zapaženog formata prikazuju fragmente gradske arhitekture koji estetski oplemenjuju, unose živost u svakodnevicu i doprinose taloženju istorijske patine Beograda. Primarni cilj izložbe je informativne prirode i odnosi se na unapređenje kulturne svesti o bogatom fondu prestoničke arhitektonske baštine posmatrane izvežbanim okom istoričara arhitekture. U dvojezičnom nastupu tekstualnih delova, autori se podjednako obraćaju domaćoj ali i inostranoj kulturnoj javnosti odgovarajući time duhu ambijenta i delujući, istovremeno, i kao odgovor na drugačije istraživačke afinitete turista.

   

Izložba SKRIVENI ĆOŠKOVI BEOGRADA, sa zapaženim etimološkim elementom turcizma u prostoru obeleženom fragmentima evropske arhitekture s kraja 19. i tokom 20. veka, treba da deluje kao kreativna provokacija vidljivog kulturnog fonda ali i kao njena zavodljivost koju uspostavljaju svakodnevni obrisi gradske arhitekture. 

Organizatori:

  • Turistička organizacija Beograda 
  • Društvo istoričara arhitekture Srbije
  • Centar za istraživanje i valorizaciju graditeljskog nasleđa ''VAM''
 

Inicijator i selektor izložbe: Ivan R. Marković, istoričar arhitekture 

Recenzent izložbe: prof. dr Aleksandar Kadijević, istoričar arhitekture 

Uvod kataloga: mr Mare Janakova Grujić, istoričar arhitekture 

Grafički dizajn i obrada: Ivan Halupka 

Korektor: Marija Drljević

Autori eksponata:

 1. Bojanić Bojan
 2. Borovnjak Đurđija
 3. mr Ceranić Milica
 4. Drljević Marija
 5. Kilibarda Nikola
 6. Kleut Ivan
 7. Marković R. Ivan
 8. mr Obrenović Violeta
 9. Putnik Vladana
 10. Rkalović Simonida