proge

Nakon izlaska progeCAD-a 2009, progeSOFT je proširio progeCAD familiju programa sa nekoliko modula i dodataka za progeCAD, ali i za AutoCAD, odnosno CAD programe bazirane na IntelliCAD platformi.

Trenutno su aktuelna dva modula:

- progeEARTH - dodatak namenjen prvenstveno inženjerima niskogradnje i geometrima
- progeOFFICE -  modul namenjen povezivanju progeCAD-a sa Microsoft Office aplikacijama.

Više o progeOFFICE i progeEARTH modulima...

Pored klasičnih modula, koji predstavljaju nadogradnju postojećih mogućnosti progeCAD-a, objavljen je program progeCAM CNC, koji predstavlja integrisan CAD/CAM alat, a u sebi sadrži progeCAD 2009 Professional i PartMaster CNC -  alat za programiranje CNC glodalica, strugova…

Više o progeCAM CNC programu...

www.progesoft.rs