3D prikazi i renderovane slike rađeni u BricsCAD IntelliCAD-u


Radno okruženje BricsCAD IntelliCAD-a

Ako ste se već spremili da zarad nabavke originalnog CAD-a prodate auto, ne žurite. Sa malo strpljenja i spremnosti na sitne promene navika, možete se provući sa manje od 300 evra. U Srbiji malo poznati BricsCad već godinama prodaje odličnu kopiju AutoCAD-a, nazvanu BricsCad IntelliCAD, a uz nju, kao osnovu, nudi i par programskih paketa za arhitektonsko modelovanje i proračune građevinskih konstrukcija.
BricsCad je preduzeće sa dugom (za svet informatike) tradicijom, čiji koreni sežu u 1986. godinu. Tada je arhitekta Erik de Kejser u Belgiji osnovao BricsWorks, sa tada sasvim neviđenom idejom da napravi softver koji će spojiti geometriju i podatke u informatičku celinu, iz koje će kasnije biti lako dobiti sve "nusproizvode", tj. sastojke arhitektonskog projekta: crteže, predmer i predračun. Softver koji je dobio ime po firmi je postao hit, a zatim ga otkupljuje IBM, koji i danas drži manji deo deonica BricsCad-a. Ista ova tehnologija je postala i sastavni deo Bentley Systems-ove Microstation TriForma-e.
Rast interneta dovodi BricsWorks pred nove izazove, i 1999. godine firma izlazi na berzu pod imenom Bricsnet, prethodno pripremivši potpuna rešenja za upravljanje projektima (od idejnog rešenja do završetka gradnje) preko inetrneta ili zatvorenih mrežnih okruženja. Uspešna prodaja akcija novog preduzeća dovodi do pokretanja Building|Center-a u 2000. To je prvo, ASP-integrisano, prema posredniku usmereno rešenje takve vrste za građevinsku privredu.
Obzirom na ovakav razvoj događaja, osnivač BricsWorks-a odlučuje da napravi novu kompaniju koja će se baviti samo softverom, ostavivši Bricsnet da radi svoj posao. Tako u januaru 2002. nastaje BricsCad, koji otkupljuje sve softverske tehnologije vezane za CAD od Bricsnet-a i nastavlja razvoj BricsCad IntelliCAD-a i BricsCad Architecturals-a (dodatak za arhitektonsko modelovanje), a započinje razvoj i izradu BricsCad Structurals-a (dodatak za statičke građevinske proračune).
BricsCad IntelliCAD se razvija na principu otvorenog koda (moguće je dobiti kod čitave aplikacije pod određenim uslovima), a razvoj nadgleda IntelliCAD Technology Consortium - ITC, čiji je većinski vlasnik BricsCad. ITC distribuira izvorni kod za ovaj softver razvojnim kućama širom sveta, koje ga menjaju i prilagođavaju svojim potrebama (postoji nekoliko različitih izdavača IntelliCAD-a, ali je BricsCad vodeći, a cene su slične), a svaka izmena u osnovnom kodu, bilo da je u pitanju ispravka greške ili unapređenje, šalje se nazad u "centralu" i daje na upotrebu svim razvijateljima. To omogućava stalan i sinhron razvoj softvera, koji je trenutno u naraštaju pod brojem 3.3 (podsetićemo da je Autodesk zvanično objavio da više neće praviti nova izdanja AutoCAD-a).

Poznato o(k)ružje

Već na prvi pogled, vidi se da je uzor BricsCad IntelliCAD-u bio Autodesk-ov AutoCAD. Radno okruženje, tj. alati, izgled ekrana, skraćenice sa tastature i nazivi naredbi - sve je gotovo istovetno AutoCAD-u. Razlika, naravno, ima, a ogledaju se pre svega u izvesnim odstupanjima u smislu izbegavanja stopostotne sličnosti (verovatno iz razloga prava na intelektualnu svojinu), ali je zato način zapisa fajlova istovetan - BricsCad IntelliCAD takođe koristi DWG zapis kao svoj sopstveni. Time se postiže usaglašenost sa standardom u inženjerskom svetu (što DWG de facto jeste), ali i olakšava prelazak korisnika sa skupog AutoCAD-a na jeftini IntelliCAD - neće vam biti potrebni nikakvi konvertori fajlova i slično.
Takođe, svi fajlovi koje ste uradili u AutoCAD-u, od verzije 2.5 do 2000, moći će bez ikakvih problema da se otvore, izmene i sačuvaju pomoću BricsCad IntelliCAD-a. Ukoliko se dogodi da crtež sadrži nešto sa čime IntelliCAD ne ume da se snađe, podatak neće biti izgubljen - ostaće sacuvan u okviru fajla.
Naravno, glavna snaga AutoCAD-a ne leži samo u crtanju - postoji gomila dodatnih programa pisanih u AutoLISP-u i ADS-u kojima se omogućava olakšavanje raznih zadataka. BricsCad IntelliCAD i ovde prati svoj uzor i omogućava upotrebu svih ovih programa bez izmena u slučaju AutoLISP-a, dok će ADS (AutoCAD Development Systems) programi, uključujući i DSL, morati ponovo prevesti. IntelliCAD omogućava i programiranje kroz Microsoft Visual Basic for Applications - VBA i takođe koristi COM veznik za razmenu podataka između aplikacija, što ga čini vrlo proširivim. Skript naredbe AutoCAD-a (SCR) su takođe iste i u IntelliCAD-u i mogu se nesmetano razmenjivati između obe platforme.
Ukoliko ste napravili svoje lično okruženje za AutoCAD sa izmenjenim menijima, ni to nije problem. Isti meniji radiće i ovde.

Crtanje...

Ako ste proveli godine radeći u AutoCAD-u, izvesno vam neće biti svejedno što morate da menjate navike. Pravi CAD majstori imaju sve naredbe sa tastature u prstima i slabo "potežu" menije. Ovo znatno ubrzava crtanje i olakšava rad.
BricsCad IntelliCAD je od AutoCAD-a pozajmio i skraćenice sa tastature, pa će se majstori lako snaći. štaviše, i ostali koncepti poput relativnog pomaka, zadavanja udaljenosti prema pomaku miša i slično takođe su podržani, tako da crtanje neće morati da trpi zbog promene. Jedina stvar koja ozbiljno nedostaje jeste "Osnap tracking", ali će se valjda i to poraviti u nekom od sledećih izdanja. Takođe bi bilo lepo i da se način prikaza koordinata može obaviti dvoklikom na njih, a ne samo kucanjem "coords".
IntelliCAD, za razliku od AutoCAD-a, ima tri režima rada, koji su namenjeni korisnicima razlicitog iskustva. Tako, neiskusni crtači imaju na raspolaganju manje naredbi, kako bi se lakše snašli, a kako napreduju, mogu da menjaju oblik radnog okruženja i njegovu složenost.
Iako je većina naredbi funkcionalno ista, postoje izvesne razlike. BricsCad je u svom CAD-u neke od osnovnih komandi AutoCAD-a unapredio, tako da se sa njima može uraditi više, ali bi navođenje svih razlika prevazišlo okvire ovog teksta, a možete ih naći na sajtu distributera - www.cad.co.yu (uz još neka zanimljiva obaveštenja, poput onih o stranim i domaćim arhitektonskim konkursima). Neke (mada retke), naredbe ne rade isto kao u ACAD-u, ali ćete se i na to brzo navići. Najčudnije je što se često korišćena "Offset" ovde zove "Parallel" - ali se isto poziva iz komandne linije!
BricsCad IntelliCAD radi sa više crteža odjednom, tako da nećete imati problem da iz jednog prebacite nešto u drugi, ili da istovremeno sagledavate više stvari. Ukoliko imate izvor crteža na internetu, možete odabrani jednostavno prevući iz prozora čitača u prozor IntelliCAD-a i on će se, po preuzimanju, pojaviti tamo gde treba. To se zove eDrop i pravo je rešenje za lenjivce, ili za one koji ne žele da troše svoje vreme na nešto što već postoji. Idealno za preuzimanje gotovih detalja za projekte (pogledajte www.neshvyl.com - "meka" za studente koji muku muče sa detaljima raznih izolacija na arhitektonskim konstrukcijama).

...ali nije sve u crtanju

Kako se iz početka ove priče moglo videti, nije sve u crtanju. Ako je još 1986. godine postojao sistem koji je omogućavao konceptualno drugačiji pristup CAD-u za arhitekte, šta smo do sada čekali? Možda jeftinije rešenje, jer su svi dosadašnji takvi sistemi bili basnoslovno skupi i složeni za upotrebu, a, što je najgore, i potpuno neusaglašeni sa AutoCAD-om i DWG fajlovima.
Iako i AutoCAD i IntelliCAD imaju 3D crtanje i modelovanje zasnovano na ACIS punom (solid) modeleru, ni jedan od njih ne omogućava pravljenje pametnih modela. To znači da sa njima ne možete napraviti model koji je u stanju da uskladi svoje sastavne delove međusobno na osnovu zadatih veza, kada promenite jedan od njih, niti se ti modeli mogu koristiti za bilo šta drugo osim za dobijanje perspektivnih prikaza neke vrste.
Koristeći tehnologiju koju odavno poseduje, BricsCad je razvio BricsCad Architecturals, softver koji u sebi objedinjuje načine za upravljanje modelom zgrade i za upotrebu podataka dobijenih iz modela, u cilju dobijanja projekta, predmera ili predračuna. To, naravno, nije ništa novo, ali je to jedini softver na tržištu koji radi i na AutoCAD i na IntelliCAD osnovi, a koristi DWG zapis za svoje potrebe. Pri tome se DWG koristi za zapis geometrije, a XML u okviru njega za podatke. Time se omogućava da se svi modeli napravljeni pomoću Architecturals-a mogu koristiti u svakom CAD programu koji zna da cita DWG, bez obzira da li ima dodat BricsCad Architecturals ili ne.
BricsCad Architecturals podržava razne parametarske koncepte, a pomoću njega možete praviti nove vrste materijala za sve delove zgrade, nove tipove stolarije ili stepeništa. Svi objekti su pametni i prate promene delova sa kojima su povezani, a većina promenljivih koje određuju položaj ili veličinu može se zadati pomoću jednačina u koje će biti uključene vrednosti nekih drugih objekata. Time možete dobiti fasade koje će zadržati proporcije prilikom promene, ili prozore koji uvek imaju isti parapet. Naravno, prave mogućnosti su mnogo šire.
Sa ovakvim načinom rada, prelazite iz posla crtača u posao arhitekte. Sada konačno možete da se bavite zgradom, da je sagledavate i razrađujete, a tek onda kada budete zadovoljni, da pređete na izradu projekta. Mada, ovde se izrada projekta svodi na to da odredite u kojoj je razmeri (što odreduje detaljnost crteža, kota i opisa) i da izaberete stil u kome će to biti urađeno... A ako posle vidite da nešto nije kako treba, ili naručilac hoće veće kupatilo, ne menjate sve projekte ručno - promenite model, a onda ponovo pokrenete proces stvaranja projekata; ćiribu-ćiriba, izmene unete!
Ipak, nemojte pomisliti da je u pitanju neko kvazi rešenje, koje ce sputati vašu autorsku ličnost i ubaciti vas u isti koš sa još n-kupaca istog softvera. Svi crteži koje BricsCad Architecturals napravi su DWG fajlovi koje možete lickati i peglati po nahođenju, ako za tim ima potrebe.
Predmer i predračun takođe postaju mnogo lakši posao, obzirom da su tačne količine materijala već u modelu. Softver i to odrađuje sa lakoćom, a na vama je da to posle prevedete sa engleskog na srpski (mada distributer najavljuje srpsko izdanje programa u toku godine). Moguć je i izvoz ovih podataka u neki od programa za tabelarne proračune ili u bazu podataka, ako vam to treba.

Predstavljanje

Kad ste sve lepo oblikovali i (ili) nacrtali, vreme je da to nekome i pokažete. Svoj model napravljen korišćenjem 3D funkcija IntelliCAD-a ili pomoću BricsCad Archuitecturals-a (opisi materijala u pomenutom ne sadrže samo statističke podatke za predmer i predračun, vec i podatke o načinu njihovog prikaza u rendering softveru) morate nekako materijalizovati. BricsCad IntelliCAD je i u tom poslu solidan, mada nije savršen. Ali, savršenstvo košta "par tisuća" i zove se 3DS Max + finalRender, pa vi razmislite. IntelliCAD ima pristojan sistem za senčenje otkupljen od firme LightWork Design 3D, koji u sebi objedinjuje većinu poznatih rendering tehnika: mapiranje, teksture za boju i hrapavost, refleksiju itd. Omogućava rad sa više svetlosnih izvora, ali nema radiosity (senčenje na osnovu odbijenog i rasutog svetla). Možete postaviti proizvoljnu sliku ili boju kao pozadinu, a kako sve izgleda pogledajte na slikama.
što se tiče štampanja, sve je vrlo slično AutoCAD-u. Najbitnija razlika je u tretmanu debljine "pera", koja se određuje preko boje objekata (kao u ACAD-u 13), a ne za svaki objekat ili sloj, kao u najnovijem AutoCAD-u. Nadamo se da će i to uskoro biti unapređeno, ali i bez toga, može se navići na nešto što nam je nekad bilo uobičajeno. Ima par hiljada razloga za to...
Ukoliko vas zanima više o svemu, ili ako vam je potreban besplatan demo (ako ga preuzmete sa neta, demo CD se simbolično plaća), posetite www.cad.co.yu. što se tiče onih kola sa početka - niste ih valjda stvarno prodali?