Nakon više od godinu dana razvoja, progeSOFT je objavio novu verziju svog CAD programa - progeCAD 2010 Professional.
Prateći takt koji diktira AutoCAD sa svojim formatima, nova verzija progeCAD-a je donela potpunu podržku za DWG 2010 format. Pored toga, verzija 2010 donosi podršku za Windows 7 operativni system, kao i niz novina kao što su:

  • podrška za učitavanje i izvoz u "slojevit" PDF format
  •  mogućnost kreiranja šrafura sa gradijentom, kao i nov izgled forme za šrafiranje
  • unapređen izbor objekata, mogućnost izvoza modela u Blender (.lwo), 3D Studio (.3ds) i Pov-Ray (.pov) format
  • dodata je podrška za kreiranje i prikaz poligonalnih vizira
  • unapređena su performanse pri snimanju i učitavanju crteža,
  • redizajnirana je Paleta osobina
  • unapređen je menadžer za oporavak crteža
  • Aerial View - dodatak koji omogućava lako kretanje kroz velike crteže
  • ...

Više o novinama u verziji 2010 možete videti na progeSOFT progeCAD Srbija portal.
Takođe iz naše Download sekcije možete skinuti probnu verziju progeCAD-a 2010 Professional, koja je u potpunosti funkcionalna 30 dana.