Izgled programa


Ramovska konstrukcija


Rešetka


Složeniji sistem


Lučna konstrukcija

šta o ovom softveru kažu autori:

Statika!2D je program za statičku analizu ravanskih struktura sa kakvim se susrećemo u svakodnevnoj građevinskoj praksi, dakle ramovi, rešetke, pa čak i lukovi. Baziran je na metodi konačnih elemenata.

Program radi u potpunom grafičkom okruženju od formiranja modela, geometrijskih parametara poprečnog preseka elelemenata (A, I, E), do same analize rezultata. Kao rezultati dobijaju se grafički prikazani dijagrami momenata, transverzalnih i normalnih sila, dijagrami pomeranja i dijagram deformacije modela. Takođe, svi ulazni i izlazni podaci (rezultati analize) se automatski prikazuju tabelarno sa mogućnošću njihove dalje obrade recimo u Wordu ili direktnog izvoza u Excel, tako da za par minuta imamo spreman izveštaj za štampu.

Treba reći da je program vrlo jednostavan za upotrebu, prilagođen našim standardima, tako da predstavlja vrlo koristan alat za sve one koji se bave statikom i naša je preporuka da bi ga trebao imati svaki inzenjer koji se ovim poslom bavi s obzirom na vrlo nisku cenu (99 eura).

Program možete preuzeti kao ograničenu nekomercijalnu verziju sa sajta http://www.statika.co.yu/ kao Statika2D.zip (2.3MB), raspakovati ga, instalirati i uveriti se u funkcionalnost ovog lepog "mališana". Takođe se na istom sajtu mozete informisati o bilo čemu u vezi ovog programa.

Jednostavno download-ujte Statika!2D i probajte! Statika!2D je prava bombonica za statičare!

Mi dodajemo:

Čest je slučaj da studentima arhitekture mehanika, otpornost materijala, statika arhitektonskih konstrukcija i slični predmeti teško padaju. Uz pomoć ovog programa moći ćete da na brz i efikasan način proverite da li je zadatak oko kog se 2 sata mučite tačno rešen. Za ovu namenu postoji i mnogobrojni drugi softver, ali ovaj, čini nam se, najviše "liči" na ono što pišete u svojim sveskama. Način obeležavanja oslonaca, opterećenja i svega ostalog potpuno je isti.

Ukratko, sve preporuke za download programa. Program mozete preuzeti ovde.