JP "PARKING SERVIS", Beograd
"EURO BUILDING" d.o.o., Beograd
DRUšTVO ARHITEKATA BEOGRADA

Raspisuju opšti javni i anonimni
K O N K U R S
Za idejno arhitektonsko rešenje poslovnih objekata
na uglu ulica 27.marta i Đušine u Beogradu

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja za deo bloka na uglu ulica 27.marta i Đušine ulice u Beogradu.

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.

Konkurs je otvoren od 22.03.2003., a završava se predajom konkursnih radova 20.05.2003.

Nagrade

Ukolikom do raspisom utvrdenog roka stigne najmanje 10 radova dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

- PRVA NAGRADA .............. 270.000,00 dinara
- DRUGA NAGRADA ..............135.000,00 dinara
- TRECA NAGRADA ............. 90.000,00 dinara
- 2 OTKUPA OD PO .................. 20.000,00 dinara

žiri konkursa:

- Prof. Mihailo Timotijević, dipl.ing.arh., predsednik žirija
i članovi:
- Milan Raonić, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
- Vesna Martinović, dipl.ing.arh., predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda
- Branislav Popović, dipl.ing.arh., predstavnik JP "Parking servis"
- Miloš Boškovic, dipl.ing.maš., predstavnik firme "EURO BUILDING"

Konkursne podloge se podižu u Društvu arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III, uz uplatu iznosa od 1.000 dinara na račun broj: 355-0000001015085-91, uz naznaku konkurs za "27.marta i Đušinu".