Kompanija "Novosti" a.d. radi podsticanja najviših dostignuća iz oblasti arhitektonskog stvaralaštva u skladu sa odlukom i pravilnikom koji je doneo Upravni odbor "Novosti" a.d. raspisuje svoj drugi

AUTORSKI KONKURS

  • -  za najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2004. godini
  • -  za najuspešniji rad projekat studenata arhitekture u 2004. godini

Najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2004. godini biće nagrađeno sa 6.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Najuspešniji studentski rad u 2004. godini biće nagrađen sa 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Pravo učešća u konkursu imaju svi domaći autori svih dela izvedenih na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao i u inostranstvu. Radovi koji konkurišu za najbolje izvedeno arhitektonsko delo predstavljaju se crtežima i fotografijama u boji na formatu A3, a radovi koji konkurišu za najuspešniji studentski rad nemaju ograničen format. Studentski radovi se predaju pod šifrom, a u posebnim zapečaćenim kovertama učesnici konkursa prilažu svoje podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona).

Rok za predaju radova je 28. februar 2005. godine. Odluku o dodeli nagrada žiti donosi u roku od 15 dana od dana okončanja konkursa.

Radovi se šalju na adresu Konpanije "Novosti" a.d., Trg Nikole Pašića 7, Beograd - sa naznakom "za nagradu za arhitekturu kompanije Novosti a.d." ili se mogu lično doneti i predati u redakciji "Večernjih novosti".