Most preko Dunava i tunela gradi se radi rasterećenja saobraćaja u strogom centru grada, preraspodele motornog saobraćaja s kritičnih deonica Futoške i Jevrejske ulice, Bulevara Mihajla Pupina, ali i radi potpunog izmeštanja saobraćaja iz podgrač‘a Petrovaradinske tvrč‘ave, s izuzetkom javnog prevoza.

Konkurs je najpre objavljen u stranim novinama jer se one čitaju u celom svetu, a sve radi transparentnosti i želje da se povodom tog oglasa javi što više kredibilnih ponuč‘ača i što više svetskih firmi koje se bave projektovanjem.
Konkurs je otvoren 90 dana. Od 5. septembra u ZIG-u može se ostvariti uvid, a i otkupiti konkursna dokumentacija. Posle konkusa, koji je otvoren 90 dana, 40 dana predviženo je za vrednovanje ponuda, kako bi se opredelili za firmu koja će raditi projekat, a koja će imati sedam meseci da napravi idejne projekte. Nakon toga se raditi glavni projekat, a onda će uslediti razgovor o glavnom izvoč‘aču. Poteškoće su moguće, a ukoliko ih ne bude, Novi Sad bi do kraja 2012. godine mogao dobiti nov most na Dunavu.