POZIV ZA UČEŠĆE

Izložba „TRIJENALE ARHITEKTURE-NIŠ 2009“ održaće se od 27.10 - 01.11. 2009. godine u Nišu (Galerija „Srbija“).

Organizator Izložbe je Društvo arhitekata Niša (u daljem tekstu DAN), a suorganizator Inženjerska Komora Srbije (u daljem tekstu IKS).

Izložba se realizuje sa radovima u okviru sledećih kategorija:

1.Arhitektonski projekti - realizacija

2. Arhitektonski projekti

3. Enterijeri - realizacije

4. Studentski radovi

5. Publikacije i publicistika iz oblasti

danPravo izlaganja radova na Trijenalu imaju arhitekti sa područja Jugoistočne Srbije (Niški, Južnomoravski i Zaječarski region), kao i drugi arhitekti koji su projektovali na ovom području.

Kotizacija iznosi 2.000 dinara po radu, 1.000 dinara za članove DAN-a. Studenti ne plaćaju kotizaciju.

Za Izložbu se prijavljuju radovi koji su projektovani ili realizovani u periodu od 2006-2009. godine (uključujući i 2009. god). Prijavljivanje se vrši na adresu : Društvo arhitekata Niša, ul. Generala Milojka Lešjanina br. 52, 18000 Niš.

Rok za prijavu radova je 01. oktobar, a za dostavljanje radova rok je 10. oktobar 2009. godine.

Radovi se dostavljaju DAN-u, ul. Generala Milojka Lešjanina br. 52, 18000 Niš.

Za izlaganje na Trijenalu radovi se isključivo prikazuju na sledeći način:

Na maksimalno jedom vertikalnom panou formata 70/100cm (na papiru, bez uramljivanja); jedan autor može da izloži maksimum tri rada u jednoj kategoriji.

Svaki rad mora imati linijski iscrtanu bar jednu osnovu i izgled i mora da sadrži imena i prezimena autora. Svaki pano mora da ima slobodan prostor 5/10cm u donjem levom uglu za znak Trijenala i kataloški broj.

Dostaviti priloge panoa i u digitalnoj formi (jednu fotografiju u jpg formatu rezolucije 300dpi, a podatke o objektu (imena i prezimena autora, godina projektovanja ili godina izdavanja za publikacije i godina realizacije za realizovane objekte) u word formatu).

Žiri trijenala:

  1. arh. Aleksandar Radović- predsednik (Niš)

  2. arh. Zoran Čemerikić (Niš)

  3. arh. Lazar Kuzmanov (Novi Sad)

  4. prof. Darko Marušić (Beograd)

Podizanje prijave, predaju i prijavu radova za učešće na TRIJENALU, kao i sve potrebne informacije možete dobiti u prostorijama DAN-a, ul. Generala Milojka Lešjanina 52, svakim radnim danom od 11-14 časova ili na telefon 018/520-608 kod sekretara DAN-a Danice Čemerikić.