„JELA JAGODINA“ DOO

raspisuje opšti, javni i anonimni

KONKURS

za izradu idejnog arhitektonskog rešenja

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja objekta rezidencije preduzeća „JELA JAGODINA“, na lokaciji Đurđevo Brdo u Jagodini.

Konkurs je otvoren od 08.05.2010. godine, a završava se predajom konkursnih radova 20.06.2010. godine.

NAGRADE

Ukoliko u raspisanom roku stigne najmanje 10 radova dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu od :

* prva nagrada 2.000 eura

* druga nagrada 1.000 eura

* treća nagrada 500 eura

ŽIRI KONKURSA

* Miroljub Radovanović - vlasnik preduzeća

* Snežana Radovanović - vlasnik preduzeća

* Zoran Petrović - arhitekta

* Milošević Igor, dipl. građ. inž.

* Milošević Nebojša

Kompletan tekst konkursa i podloge za izradu idejnog rešenja mogu se preuzeti na sajtu http://www.jela.rs.