KONKURS

URBANI REPER NA BEOGRADSKOM KEJU

- flood level sign -

Javno Vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad poziva studente arhitekture i dizajna, da svojim kreativnim i svežim idejama učestvuju na konkursu za izradu Urbanog repera - pokazivača upozorenja odbrane od poplava (flood level sign) i na taj način doprinesu važnoj temi života grada Novog Sada. Prema prvoplasiranom Idejnom rešenju, pokazivač će biti izveden i postavljen na pešačkoj zoni Beogradskog keja. Pored toga JVP „Vode Vojvodine“ otkupiće tri odabrana Idejna rešenja i to:

I 30.000,00 din

II 20.000,00 din

III 10.000,00 din

Više o konkursu možete pronaći na internet strani

http://www.vodevojvodine.rs/index.php?cid=2&scid=195&stid=587&lang=rs