Organizacioni Tim Treće međunarodne Konferencije BLOK 2011,

Sa ciljem da popularizuje ideje i teme ovogodišnje konferencije BLOK, ima nameru da pokloni 10 nagradnih kotizacija (čija je pojedinačna vrednost 60€) za predavanja 2. i 3. juna u ZIRA centru studentima arhitekture, dizajna, i srodnih oblasti sa teritorije Republike Srbije.

Tim povodom, Organizacioni Tim Treće međunarodne Konferencije BLOK,

Raspisuje opšti, javni  studentski konkurs za prezentaciju sopstvenog projekta po izboru, koji se odlikuje – unapređenjem ambijentalnih i drugih vrednosti, na lokaciji u Srbiji. 
 

 1. OPŠTI USLOVI

Organizator:

Organizacioni Tim Konferencije BLOK 2011

Kompanija Projmetal ad 

Karakter konkursa:

Po vrsti, konkurs je javni i studentski

(objavljen na zvaničnom web sajtu konferencije Blok  www.blok.rs i namenjen isključivo studentima).

Prema zadatku, konkurs je anketni, prezentacioni.

Prema obliku, konkurs je jednostrepeni.

Prema načinu i predaji rada, konkurs nije anoniman. 

Zadatak konkursa:

Zadatak konkursa je prezentacija svog sopstvenog već postojećeg arhitektonskog, urbanističkog ili arhitektonsko-urbanističkog projekta na plakatu zadatog formata A1(59,4x84cm).

U obzir dolaze svi studentski projekti vezani za konkretnu lokaciju na teritoriji Srbije. Projekat koji se prezentuje može biti rađen povodom nekog ranijeg konkursa, ili drugim povodom, kao i studentski projekat rađen u okviru univerzitetske nastave na nekom od predmeta.  

Konkursni uslovi:

Predajom/slanjem plakata putem interneta, svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti arhitekture, dizajna, enterijera, građevine i srodnih oblasti sa svih Univerziteta u Srbiji. Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani studenti osnovnih i master studija, kao i apsolventi, upisani na fakultete, više škole, akademije, i visoke škole u Srbiji. 

Podloge:

Konkursni materijal – template plakata za prezentaciju projekta, preuzima se sa zvanične web stranice Konferencije BLOK.

www.blok.rs 
 

 1. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa, prikažu sledeće informacije: 

 1. Sažeto tekstualno obrazloženje

  U okviru teksta koji se prikazuje na plakatu, potrebno je dati osnovne informacije: lokaciju gde je projekat urađen, ukupnu površinu BRGP, spratnost, namenu objekta, i druge relevantne podatke, koji upotpunjuju informacije o objektu.

  U okviru tekstualnog obrazloženja potrebno je objasniti zbog čega projekat predstavlja unapređenje ambijentalnih i drugih vrednosti lokacije na kojoj je projektovan.

  Preporučuje se učesnicima konkursa da tekst bude približno 900 slovnih karaktera. 

 1. Grafički prilozi

  Od grafičkih priloga, na posteru formata A1(59,4x84cm), potrebno je prikazati situaciju, i karakteristične osnove, preseke, izglede, 3D modele koji dočaravaju ideju i koncept projekta.

  Autori imaju slobodu uključivanja priloga koji objašnjavaju ili dopunjuju ideju.

  Za potrebe eventualnog publikovanja u brošuri Konferencije BLOK, grafički prilozi trebalo bi da budu u rezoluciji od 300 dpi, ekstenzije .jpg. Veličina mail-a koji se može poslati je maksimum 10 mb. Ukoliko je konkursni rad teži, molimo učesnike konkursa da nam fajl pošalju putem http://www.megaupload.com/ 

 1. OPREMA KONKURSNOG RADA

  Svi grafički prilozi se prezentuju na jednom posteru A1(59,4x84cm) formata. Template postera preuzima se na zvaničnom sajtu Konferencije BLOK www.blok.rs

 1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRUŽA UČESNICIMA

  Raspis sa Propozicijama i konkursnim zahtevima

  Template postera formata A1(59,4x84cm), koji se preuzima sa zvaničnog sajta Konferencije BLOK www.blok.rs 

 1. ROKOVI

  Konkurs počinje da teče od 30.aprila 2011.godine

  Rok za slanje radova je 25.maj 2011.godine

  Radovi koji stignu posle ovog roka, neće biti razmatrani.

  Odgovore organizatora i/ili žirija na postavljena pitanja, raspisivač konkursa će objaviti na web stranici do 20.maja 2011.godine

  Žiri će završiti sa donošenjem odluke o 10 najboljih radova do 27.maja 2011.

  Objavljivanje imena 10 nagrađenih studenata, koji će biti nagrađeni besplatnim ulaznicama za Blok Konferenciju 2. i 3.juna 2011.godine, biće 28.maja 2011.godine. 

 1. NAGRADE

  Deset najboljih projekata biće nagrađeno kotizacijama za Blok Konferenciju 2. i 3.juna 2011.godine, i pratećim konferencijskim materijalom.

  Za nagrađene radove postoji mogućnost publikovanja u nekoj od brušura i publikacija Konferencije BLOK. 

 1. ŽIRI KONKURSA:
 2. Vesna Krizmanić, dipl.ing.arh.
 3. Milan Dimitrijević, dipl.ing.arh.
 4. Dragana Tajsić, dipl.ing.arh.
 5. Marija Petković, dipl.ing.arh.
 6. Ivana Vidaković, dipl.ing.arh.
 7. Nikola Necić, dipl.ing.arh.
 
 
 1. PRAVA I OBAVEZE RASPISIVAČA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA
 

  Nagrađenim radovima postoji mogućnost publikovanja u nekoj od brošura i publikacija Konferencije BLOK. 

 1. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE
 
  • Kriterijum unapređenja ambijentalnih vrednosti lokacije
  • Kriterijum autentičnosti i originalnosti rešenja
  • Kriterijum izvodljivosti i racionalnosti rešenja
  • Kriterijum fleksibilnosti i funkcionalnosti rešenja
  • Kriterijum iskorišćenja prostornih parametara lokacije
  • Kriterijum nivoa grafičke prezentacije
 
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 

  Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od uslovljenosti datim u propozicijama konkursa.

  Žiri će proceniti mogućnost organizovanja izložbe pristiglih postera u prostoru Zira Centra, o čemu će informacija biti istaknuta na zvaničnoj web stranici www.blok.rs