Gradska opština Savski venac oglašava
Otvoreni anonimni jednostepeni idejni
K O N K U R S

Za arhitektonsko – urbanističko rešenje Eko zelenog naselja na teritoriji opštine Savski venac, koje čine MILD HOME stambeni objekti projektovani prema standardima održivosti u izgradnji i eksploataciji, a koje svojom strukturom i opremom doprinosi višem standardu stanovanja u pogledu ekologije i zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i socijalne kohezije

Gradska opština Savski venac, kao partner u okviru projekta MILD Home (akronim od My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village), oglašava Konkurs kao segment dvogodišnjeg projekta finansiranog od strane Evropske unije, u okviru SEE transnacionalnog programa saradnje jugoistočne Evrope, koji se realizuje u 6 država.

Konkursni materijal možete preuzeti sa ovog linka:
https://www.dropbox.com/sh/mmim70qqsqm58xs/lpb88UBsGF?n=71277720

Raspisivač
Gradska opština Savski venac – Biznis centar opštine -BC#47

Zadatak konkursa
Cilj konkursa je iznalaženje najkvalitetnijeg idejno-programskog i prostornog rešenja za Eko zeleno naselje, koje u celini treba da zadovolji kriterijume formulisane u okviru projektnog zadatka, i da ih na adekvatan način primeni na konkretnoj lokaciji na teritoriji Savskog venca.

Konkursni uslovi
Pravo učešća imaju lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture kao i studenti arhitekture.

Podloge
Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti bez nadoknade na veb-portalu Opštine Savski venac (http://www.savskivenac.rs) i Biznis centra opštine BC#47 (http://www.bc47.rs/sr).

Žiri konkursa:
Tomislav Đorđević, dipl.inž.arh., predsednik planske komisije grada Beograda,
Jelena Pejković, M.Arch., LEED AP, eksterni ekspert, EXPEDITIO
mr. Jasmina Đokić-Pavkov, dipl.inž.arh., pomoćnik predsednika opštine Savski venac,
Mag. Hermann J. Jahrmann, President of Baubiologisches Institut, Linz, Austria
docent dr.Đorđe Stojanović, dipl.inž.arh., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet;
prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet;
docent Radoslav Galić, dipl.inž.maš., Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet;

Adresa za informacije: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.. Osoba za kontakt: Nina Mitranić, dia. menadžer projekta, 011 715 18 51

Rokovi
Konkurs počinje da teče od ponedeljka 2.12.2013. godine. Krajnji rok za predaju radova je petak, 14. februar 2014. godine do 15.00 časova, na pisarnici opštine Savski venac, Ulica kneza Miloša 69 u Beogradu.

Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata je petak, 28.februar 2014. godine. Radovi poslati poštom moraju stići na adresu opštine do 14.2.2013. do 15.00 časova. Radovi koji stignu nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Učesnici će preko veb sajta Raspisivača biti obavešteni o tačnom mestu i vremenu održavanja izložbe i javne diskusije.

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, biće omogućene novčane kompenzacije kroz:

1. Uljučivanje autora pobedničkih rešenja u rad ekspertskog tima i pripremu studije izvodljivosti (april 2014.). Angažman u ukupnoj vrednosti 600.000 dinara bruto, biće regulisan ugovorima o saradnji (maksimalno 3 ugovora za 3 najbolje ocenjena rešenja).
2. Plaćen boravak do 2 člana svakog od maksimalno tri pobednička tima i učešće na sajmu «COSTRUMA“ u Budimpešti, gde će na štandu MILD HOME projekta biti predstavljena nagrađena rešenja sa Savskog venca;
3. Promocija nagrađenih radova na salonima arhitekture i urbanizma u regionu kao i na međunarodnim manifestacijama i konferencijama; predstavljanje u specijalizovanim časopisima za temu arhitekture i održive gradnje.