1. nagrada


3. nagrada


Priznanje za primenu bioklimatskih principa


Priznanje za celovito dizajnersko rešenje

 

17.12.2002. završeno je žiriranje radova pristiglih na javni anonimni konkurs "NOVA DURMITORSKA KUĆA".

Raspisivač konkursa je EXPEDITIO, a sponzor projekta UNDP (Ujedinjene Nacije - Program za razvoj).

Jednoglasnom odlukom žirija odluceno je da se dodele sledece nagrade:

1. nagrada u iznosu od e700 radu sa šifrom 685224

Goran Petrović, aps arhitekture, Beograd
Vanja Petrović, stud. arhitekture , Beograd

2. nagrada
nije dodeljena

3. nagrada (povišena) u iznosu e400 radu
sa šifrom 82295

Vladimir Todorović, d.i.a, Beograd
Ivan Đukić, d.i.a, Beograd

Specijalno priznanje za primenu bioklimatskih principa u iznosu od e250 radu pod šifrom E1574

Marko Kostić, stud. arhitekture, Beograd
Miloš živković, stud. arhitekture, Beograd

Specijalno priznanje za celovito dizajnersko rešenje u iznosu od e150 radu pod šifrom E1567

Marija Mihajlović, stud. arhitekture, Beograd
Milan Stanković, stud. arhitekture, Beograd

Više na www.expeditio.org