Druge nagrade (40000 dem)
Dario Gabrić, Stela Gabrić, Split


Ernst Friedrich Krieger
Darmstatd, Nemacka

Treća nagrada
(30000 dem)


Igor Grozdanić
Sarajevo

Četvrta nagrada
(12500 dem)

Alberto Sbarra
La Plata, Argentina


Stjepan Ros
Sarajevo

Otkupi (5000 dem)

Pawel Grodzicki
Warszava, Poljska


Pierre Drolez
Paris, Francuska


Christophe Bozadjian
Saint Priest, Francuska

PROMOTER KONKURSA:
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva 26,
Bosna i Hercegovina

CILJ KONKURSA:
Prikupljanje ideja o prostornoj organizaciji Kvadranta "C" i Kvadranta "C1" na Marijin dvoru u Sarajevu koristeći podatke i usmerenja data u Programu konkursa.

TIP KONKURSA:
Otvoreni.

KLASIFIKACIJA KONKURSA:
Idejni.

žIRI OCENJUJE:
Ideje autora koji podrazumevaju slobodniju interpolaciju prostorne organizacije u funkciji integracije prostora Kvadranta "C" i Kvadranta "C1" na Marijin dvoru u Sarajevu u prostornu i funkcionalnu strukturu Grada i povezivanje starog dela Grada sa novim delom Grada.

Prva nagrada nije dodeljena.