Prva nagrada


Druga nagrada


Prvi otkup


Drugi otkup


Treći otkup


Atmosfera sa izložbe radova

žiri konkursa za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje ustanove za smeštaj starih lica u Valjevu završio je svoj rad na svojoj sednici u petak 9. maja 2003. godine. Rezultati konkursa objavljeni su u dnevnom listu Politika u subotu, 24. maja 2003. godine. Prezentacija rezultata konkursa biće održana u petak 30. maja 2003. godine u Valjevu.

Centar za socijalni rad "Kolubara", Valjevo i Društvo arhitekata Valjeva objavljuju rezultete konkursa za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje ustanove za smeštaj starih lica u Valjevu:

1. nagrada u iznosu od 150.000,oo dinara
Miloš Komlenić, d.i.a. i Tamara Petrović, aps. arh.

2. nagrada u iznosu od 90.000,oo dinara
Grozdana šišović, Srđan Tadić i Dejan Milanović

1. otkup u iznosu od 50.000,oo dinara
Maja Buda, aps. arh.

2. otkup u iznosu od 30.000,oo dinara
Dejan Radonjić, d.i.a. i Jelena Radonjić, d.i.a.

Dva ravnopravna otkupa po 20.000,oo dinara
Bojana Puzić stud. arh. i Marijana Prljević stud. arh.

Autorski tim: arh. Zorica Savičić i arh. Zoran Dmitrović.
Saradnici: arh. Goran Rakić i arh. Tijana Anđelković.
Energoprojekt - Urbanizam arhitektura

Informacije su preuzete sa sajta Društva arhitekata Valjeva. Više informacija o ovom konkursu možete pronaći na adresi:

www.darhvaljevo.org.yu