Prva nagrada


Druga nagrada 1


Druga nagrada 2


Otkup 1


Otkup 2


Ostali radovi
sa konkursa

U Zrenjaninu je 4. februara otvorena izložba povodom konkursa za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje centralne zone Zrenjanina sa pešačkom zonom, raspisanog od strane Skupštine opštine Zrenjanin i Saveza arhitekata Srbije. Izloženi su svi radovi koji su pristigli - ukupno 9 - što je pružilo mogućnost upoznavanja prisutnih sa svim predloženim rešenjima. Osim nagrađenih autora, na otvaranju su bili i ostali učesnici konkursa, kao i zainteresovani građani Zrenjanina, ljubitelji arhitekture i naravno - žiri.

Raspis konkursa podrazumevao je rešenje saobraćaja šire zone centra i arhitektonsko - urbanističko rešenje pešačke centralne zone. Budući da je veći deo objekata na tom prostoru pod zaštitom, autori su se najviše bavili oživljavanjem javnih prostora, otkrivanjem "duha grada" i povratku zaboravljenim vrednostima, vodeći pri tome računa da rešenja budu u skladu sa vremenom u kome nastaju.

Istog dana je održana i diskusija o radovima. žiri je izneo svoje mišljenje po pitanju kvaliteta prispelih radova i uopšte odziva na konkurs, a zatim su učesnici postavljali pitanja ili iznosili svoj sud o radovima - nagrađenim i nenagrađenim. Zaključak je bio da ne postoje amaterski radovi, ali da je određena razlika u kvalitetu odgovora na postavljene zahteve dovela do konačnog rangiranja.

žiri konkursa u sledećem sastavu:

1. Milan Cežek, Predsednik
2. Prof. Predrag Cagić, dip. ing.arh.,zamenik predsednika

Članovi:
3. Prof. Einar Dahle, dipl.ing.arh.
4. Prof. Dr Stanko Gaković, dipl.ing.arh.
5. Prof. Dr Ružica Bogdanović, dipl.ing.arh.
6. Miloš Konstatinović, dipl.ing.arh.
7. Milica Radosavljević, dipl.ing. arh.
8. Mr Mirjana Radojčić-Oberknežev, dipl.ing.arh.
9. Ivica Tuškan, dipl.ing.tehnolog

Članovi izvestioci:
- Spomenka Urošević, dipl. ing.arh.
- Mr Vesna Zlatanović-Tomašević, dipl.ing.arh.
Sekretar: Branko Tošić

radio je na pregledu i ocenjivanju radova u periodu od 16-26.01.2003 god.
Odlučeno je da se nagrade podele sledećim redosledom :

Prva nagrada

-pod radnom šifrom 03, autorskom 00007

Autorski tim:
Brana Mitrović, d.i.a, Nataša Đurić, d.i.a, Biljana Begenišić, d.i.a, Jelena Grujin, aps.arh, Slađana Marković, aps.arh.
Saradnici projektanti - Milica Lopicić, stud.arh.
Saradnik - Vladimir Stefanovic, d.i.a.
3D model - Uroš Vuković, d.i.a.
Saobraćaj - Rade Nikolić, dipl.ing.
Konsultanti - Marijana Strugar, d.i.a, Dejan Miljkovic, d.i.a.
Rad je urađen u projektnom birou "Mašinoprojekt"

Dve jednako vredne druge nagrade

-pod radnom šifrom 01, autorskom 10103

Autori:
Prof. Petar Arsić, d.i.a, Jovanka Đordević-Ciganović, d.i.a, Vera Ristić-Mihajević, d.i.a.
Saobraćajno rešenje - Prof. Dr Ratomir Vračarević, d.i.saob.
Konsultant za hidrotehničko rešenje - Prof. Dr Muškatirović
Urboekonomski aspekt: Prof. Dr Gavrilo Mihaljević,dipl.ecc
Saradnici - Danijela Mijovic, d.i.a, Branislava Milić, d.i.a, Svetozar Teofilović, d.i.građ, Gordana Miladinović, kand.arh, Danilo Arsić, kand.arh.
Kopiranje: Ivan Mikeljević

-pod radnom šifrom 02, autorska 19101

Autorski tim:
Zoran Dmitrović, Svetlana Jović, Milena Kordić, Zorica Savičić
Prostorna provera - Bogdan Ignjatović, Nenad Nestorović, Aleksandar Milojkovic, Vladan Radaković, Goran Rakocević
Enegoprojekt Urbanizam Arhitektura, Perollo dizajn studio

Prvi otkup

-pod radnom šifrom 07, autorskom šifrom 02100

Autori:
Branislav Jovin, Marija Jovin, Siniša Temerinski, Ivan Nikolić

Drugi otkup

-pod radnom šifrom 04, autorska 29994

Autori:
Dejan Stanojević, d.i.a, Maja Pantović-Stanojević, d.i.a, Ljiljana Vukanić, d.i.a, Dragomir Krivokuća, aps.arh. - DIL INžENJERING PROJEKT

Rezultate konkursa - nagrađene autore, izveštaj o radu žirija i obrazloženje radova možete pogledati ovde.

O samom otvaranju izložbe možete čitati ovde.

Izložba će trajati do 15. februara u Galeriji Narodnog muzeja u Zrenjaninu (u ulici Subotićevoj), za sve koji su zainteresovani da vide predložena rešenja.