Gluckman i Jovanović


1100 Architects


Raimund Abraham


Vito Acconci


Morris Adjmi


Marvan Al-Sayed


Asymptote


Foreign Office Architects


Jacob + MacFarlane


Kennedy + Violich


Tom Kovack

Kao odgovor na potrebu ponovne izgradnje mesta gde je bio srušeni Svetski trgovinski centar, The Max Protetch galerija iz Njujorka otvorila je izložbu na kojoj su izloženi predlozi preko 50 arhitekata iz svih krajeva sveta. Architectural Record i druge organizacije pomogle su ovaj događaj koji je bio otvoren od 17. januara do 17. februara 2002.

Predstavićemo vam desetak izloženih rešenja, uz napomenu da su neka od njih zaista neobična.

Jedan od autora radova (prvi rad odozgo) je beogradski arhitekta Srđan Jovanović.

Ako vas zanimaju detalji o The Max Protetch galeriji posetite www.maxprotetch.com