The Imperial Bank Tower Renovation u Costa Mesa, California od Murphy/Jahn iz Chicago-a


The Pavillion u Symphony Lake u Cary-ju, Severna Carolina od William Rawn Associates, Architects, Inc., iz Boston-a, Massachusetts


The Stonebriar Center u Frisco-u, Texas, od ELS Architecture and Urban Design iz Berkeley-a, California

Američki institut za čelične konstrukcije - The American Institute of Steel Construction (AISC) proglasio je primaoce nagrade "Innovative Design and Excellence in Architecture with Steel" (IDEAS). IDEAS program prepoznaje građevine u kojima čelične konstrukcije formiraju istaknut arhitektonski detalj. Kriterijumi za izbor uključuju kreativno korišćenje izloženog čelika, sveukupan estetski efekat, funkcionalnost, tehnički napredak u korišćenju čelika i osećaj u kombinovanju čelika sa drugim materijalima.

Jedan od odabranih bio je projekat Imperial Bank Tower Renovation (renoviranje Imperial Bank-a) od Murphy/Jahn iz Chicago-a, Illinois. Projekat je zatevao novi hol za objekat iz 1970-te. Staklom zasvedeni hol je okružen dopadljivim raširenim krilima. Laki sistem od čelika i kablova za krila uvećava sjajnost i ističe čeličnu konstrukciju. žiri je prokomentarisao da je minimalna količina materijala za ostvarenje dramatičnog, transparentnog, čak zastrašujućeg prostora jedino moguća upotrebom čelika.

The Pavilion at Symphony Lake od bostonskih arhitekata iz William Rawn Associates nagrađen je za akustičko savršenstvo ostvareno u "high-tech" građanskoj ikoni. Tanki čelični stubovi i okružujuće staklo daju ograđenost bini, dok je vertikalna rešetkasta čelična konstrukcija u harmoniji sa obližnjom borovom šumom. Sjajna lanterna od stakla i čelika preko bine služi za čuvanje pozorišne opreme i zaklanja izvođače. žiri je prokomentarisao da je potencijalno veliki osećaj mase oslabljen korišćenjem lakih ramova formi u obliku stabala.

The Stonebriar Center trgovinski kompleks blizu Dallas-a, Texas ima 472 metra nagnute i zakrivljene čelične krovne konstrukcije, autora ELS Architecture and Urban Design iz Berkeley-a, California. Raspon je konstruisan od napregnutih čeličnih štapova koji su oslonjeni na ugaonim cevastim gredama. Teksaški krečnjak meša se sa čeličnim i staklenim arhitektonskim elementima. žiri je istakao da su arhitekti stvorili "osećaj mesta, ritam, i artikulaciju tipa građevine koja nije poznata primerenoj arhitekturi."

Četvrta nagrada otišla je za McNamara Terminal at the NorthWest World Gateway u Detroit-u, Michigan od autora SmithGroup, Inc.

AISC, čija se uprava nalazi u Chicago-u je neprofitni tehnički institut i poslovna asocijacija osnovana 1921. godine da služi zajednici projektanata čeličnih konstrukcija i konstrukterskoj industiji.