ситуација


основа подрума


основа приземља


основа спрата


основа поткровља


пресек а-а


пресек б-б


плакат 1


плакат 2

*конкурс за израду идејног архитектонског решења пословног објекта са окружењем у врњачкој бањи

конкурс је расписан 27.05.2006.
приспело је 27 радова

жири у саставу:
проф. михајло тимотијевић, арх.
мр миодраг ференчак, арх.
славољуб рачић, арх.
славиша марковић
милан вељковић

донео је једногласну одлуку да се додели:

прва награда, раду под шифром 71677
аутори: арх. владан николић, арх. бојан стојановић, апс. арх. оливера милосављевић

друга награда, раду под шифром 11011
аутори: арх. вања милетић, арх. бранислав митровић, арх. марко тодоровић, арх. борис хусановић

трећа награда, раду под шифром 20017
аутори: апс. арх. маја миленковић,
апс. арх. тијана павловић, апс. арх. иван стефановић

*првонаграђени рад

*образложење жирија:

однос према локацији и контексту
у предложеном решењу задржане су претходно дефинисане изводне линије које се могу уочити према улицама кнеза милоша, краљевачкој и према брдима која уоквирују бању. то је дало трапезоидно решење основе, и благо вертикалну закошеност средњег корпуса зграде као и добра одстојања према суседним објектима. габарити код средњег пролаза олакшан и наглашен као подељен на два, што помаже уклапању у локалне размере простора. овакав поступак је дао добро решење постојећих питања.

функционалне особине решења
прешачка кретања и тротоари су једноставни, природни и прегледни, као и предвиђени локали са обе стране. средишња веза између две стране са степеништем које везује све етаже је добро димензионисано, прегледно и добро осветљено. све четири етаже и њихови садржаји су једноставно и успешно решени, а однос корисне површине према осталом простору је врло економичан. споља приступачне продавнице могу да добију природно решење појединачних портала и излога, а да то не угрози целину.

квалитети обликовања
карактер и основна размера мањег пословно-трговинског објекта су успешно спроведени. објекат се приказује као уравнотежен, интересантан и комуникативан према пролазницима. целовитост објекта и ииндивидуалност продавница и јединица нису у сукобу. посебне тешкоће за реализацију се не уочавају и предлог је рационалан и атрактиван. стручни жири је због претходних квалитета и укупне успешности решења одабрао овај рад у најужи избор и потом одлучио да му додели прву награду на конкурсу.

*текстуално образложење аутора:

локација

*нови пословно-трговински центар у врњачкој бањи предвиђен је на локацији постојећег ресторана шумадија, оивиченој улицама кнеза милоша, краљевачком и улицом живојина маричића, на самом улазу у централно градско језгро. положај објекта јасно је дефинисан габаритом, односно грађевинским линијама. постојећи суседни објекти око задате парцеле, пре свега заштићена вила петровић и пословни обејкат са друге стране улице живојина маричића захтевали су везу између старог и новог, па је основна идеја при пројектовању центра била да објекат по облику и форми буде што једноставнији и особито тарнспарентан, како би се лако уклопио у околне зелене површине и успоставио равнотежу између свих објектата и површина на широј локацији.

спољашње уређење
 
*цео предметни блок третиран је као целина у погледу партерног уређења. читава површина претворена је у пешачку зону и поплочана  гранитним плочама. дуж улица кнеза милоша и краљевачке постављен је дрворед нискорастућих стабала. постојећи суседни објекти погодни су за адаптацију у пословне те је у партеру превиђено њихово повезивање. решењем је предвиђено задржавање парковске површине са преуређењем садржаја. са северозападне стране објекта између објекта и парцеле 386/2 остварен је прилаз ширине 3,5м за возила до економског улаза подрумског дела објекта са теретним лифтом. пролазу се приступа из улица кнеза милоша као и  краљевачке. са југоисточне стране објекта, иза књижаре вук караџић формиран је паркинг простор за десет паркинг места, а са прилазом из улице живојина маричића. како површина овог простора није дозвољавала пројектовање више паркинг места, предлажемо израду гараже на два нивоа, од којих би један био подземни, а други надземни у нивоу улице чиме не би биле нарушене и заклоњене фасаде центра.

концепција објекта

*основна концепција и захтеви инвеститора прецизно су дефинисани пројектним задатком. главна функционална и обликовна карактеристика објекта је пасаж између улица кнеза милоша и краљевљачке улице и централно постављено степениште.

у подрумском делу објекта, на коти -4.00м, предвиђен је јединствен простор намењен продавници и магацину до кога се приступа интерним степеништем и лифтом из приземља објекта са економским улазом.

у приземљу, на коти 0.00 смештено је шеснаест локала, по осам према улицама на које је објекат ослоњен. пролаз и веза са централним степеништем налази се попречно по средини објекта и протеже се кроз све етаже објекта. ово је изузетно важно јер самом објекту даје особен карактер и својом доминантном позицијом у објекту увалачи пролазнике у објекат. око објекта је постављена надстрешница минималне ширине 1.20м, која са оквирима пасажа чини један од основних обликовних елемената објекта. поменути елементи наглашени су јарко наранџастом бојом.

спрат, на коти +4.00м, садржи осам већих локала. простор је флексибилан, обзиром на скелетну конструкцију објекта и могућа је накнадна функционална реорганизација. овим просторима приступа се подужном комуникацијом, ослоњеном на централно степениште и пасаж.

поткровље, на коти +7.50м, предвиђено је за кафе-пицерију, са широком озелењеном терасом и визурама према бањи. озелењавањем обода терасе створана је интимна атмосфера, а поделом терасе на делове, омогућено је њено несметано истовремено вишенаменско коришћење. део кафеа остакљен је према пасажу па су омогућене обостране визуре. сама плоча која наткрива пасаж испресецана је остакљењима, чиме је пасаж целом дужином природно осветљен.

у представљеној варијанти пасаж је отворен према улицама, али је зависно од захтева могуће његово затварање постављањем портала и несметано коришћење у зимском периоду.

конструкција објекта

*функционална организација објекта наводи, као најекономичнију конструкцију, скелетни систем са основним подужни распоном стубова од 3.60м и променљивим попречним распоном условљеним габаритом објекта. око централног степеништа делом су предвиђени зидови укрућења, како би остатак објекта остао функционално флексибилнији. могући су и подужни распони од 7.20м, што је мање економично, али функционалније решење. спратне висине подрума и приземља су 4.00м, а спрата 3.50м. светла висина поткровља је 3.00м. надстрешница око приземља је променљиве ширине, са минималном ширином од 1.20м.

спољашња обрада

*основни обликовни елемент фасаде чини надсрешница приземља са оквиром пасажа у јарко наранџастој боји. надстрешница је на једном делу просветљена остакљеним ромбоидима. доминантан елемент је и фасада спратног дела објекта са зид завесом неједнаке поделе. смењивањем остакљене и непровидне испуне ствара се непретенциозна, динамична површина према улицама. монотоност подужне фасаде разбијена је пасажом и денивелацијом надстрешнице приземља. поткровље је повучено и смештено испод оквира који у другом плану подужно уоквирује објекат и даје му одређену дозу монументалности. бочне фасаде су двострука зид завеса, сачињена од стаклено-металних призми. у ову фасаду могу да буду смештени рекламни панои, а осветљењем се могу постићи различити светлосни ефекти. на фасади према улици живојина маричића оквирни зид је перфориран и на челичним носачима могуће је поставити билборд димензија 5.10 x 7.00 метара. портали локала у приземљу, као и остала столарија су алуминијумски, остакљени термопан стаклом.