asf

asd

 

prvonagrađrad, šifra 71677
na konkursu za
idejno arhitektonsko rešenje objekta
turistički poslovni informacioni centar knjaževac

autori:
arh. vladan nikolić
aps. arh. olivera milosavljević

 

*arhitektonsko rešenje objekta

objekat je smešten u parkovskom okruženju i glavnim ulazom oslonjen na kejsku ulicu. koncepcijski, objekat je multifunkcionalan, skladan prostorni sklop, široko otvoren prema gradskom parku i kejskoj ulici. kako bi se što manje narušio ambijent parka i keja, kao i zbog gustih krošnji drveća kod rešenja objekta potencirana je horizontalnost, minimalno podizanje u odnosu na teren i prirodan materijal za oblaganje dela fasade. u cilju isticanja objekta kao repera, deo fasade je obražen materijalom jarkog kolorita. kako bi se izbegao utisak poleglosti, objekat je oslonjen na četiri trakasta temelja tako da prepuštena ploča "lebdi" nad travnatim terenom. ovim načinom temeljenja umanjuju se  oštećenja korenja postojećih stabala prilikom izgradnje.
ulazni deo, kota ±0.00, neznatno je odignut od kote ulice. sadrži prostor u kome je smešten info pult, prodaja suvenira i stepenište. drugi deo objekta spušten je na kotu -0.34cm. u ovom prostoru smešteni su šank,  kafe bar i univerzalna sala. na salu se nadovezuje velika terasa, koja se spušta na parkovsku stazu. terasa je postavljena u osovini malog parkovskog trga nazvanog "info trg", koji može biti predmet osmišljavanja u daljem palniranju. na bočnoj fasadi je postavljen veliki bilbord dimenzija  4,50x6,00m.

 

*arhitektonsko rešenje objekta

enterijer sale je jednostavan, bez suvišnih intervencija kako bi se dobio što fleksibilniji prostor. na ostakljenja prema ulici mogu se navući panoi, a takoÄ‘e su u plafonu ugrađklizači po kojima se mogu na najrazličitiji način rasporediti panoi unutar sale. ostakljenje prema parku se preko četvoro dvokrilnih vrata široko otvara ka terasi i parkovskom trgu ("info trg").

1. dnevni kafe bar
postavljanjem stolova i stolica salu je moguće koristiti kao dnevni kafe bar tokom cele godine, a u letnjim mesecima je moguće koristiti i terasu.

2. prezentacije, tribine, promocije
postavljanjem dodatnih stolica i uklanjanjem stolova salu je moguće koristiti za prezentacije, tribine i promocije. na zidu prema depou može se postaviti projekcijsko paltno ili video bim, a depo je moguće koristiti i kao pripremnu prostoriju.

3. galerija
navlačenjem panoa na ostakljenje prema ulici i panoa unutar sale moguće je prostor koristiti kao adaptivan izložbeni prostor sa terasom. panoe je  takoÄ‘e, moguće koristiti za postavljanje palkata okrenutih ulici.

4. mala koncertna sala
organizacijom sedećih i stajaćih mesta u sali se mogu održavati klupski koncerti ozbiljne i popularne muzike.

5. koncerti i pretstave na otvorenom
u toku letnjih meseci terasa se može koristiti kao pozornica namenjena većim koncertima i performansima na otvorenom prostoru. u ovoj varijanti "info trg" se koristi kao prostor za publiku, a sama sala kao prostor za pripremu učesnika.

 

*konstruktivno rešenje i materijali

osnovna konstrukcija objekta je armiranobetonska sa kombinacijom nosećih platana i stubova. temeljen je na četiri temeljne trake preko kojih je prepuštena osnovna ploča. fasada je delom oblo`ena fasadnim pločama u boji i teksturi drveta (fasadne ploče "prodema"). deo fasade odraÄ‘en je od aluminijumskih ploča u pastelno zelenoj boji (aluminijumske fasadne ploče "alucobond"). stolarija je aluminijumska u tamno sivoj mat boji. prozori kancelarije i kafe bara imaju obodne maske u pastelno žutoj boji. na fasadi su, iznad ulaza i iznad bilborda, postavljeni reflektori. objekat je delimično pokriven limom, a za betonske ploče kao pokrivanje korišćen je protan debljine 1.6mm. u enterijeru sale kao obloga su korišćene enterijerske ploče "prodema"  u boji i teksturi drveta.