Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda, Drustvo arhitekata Beograda i Drustvo urbanista Beograda raspisali su Anketni programski urbanisticko-arhitektonski konkurs za blokove 25 i 26 u Novom Beogradu

Prikazani rad je dobio jednakovredni otkup.
Autor rada je arh. Bojan Stojanovic.

 

Предмет, циљ и обухват конкурса

Предмет конкурса је урбанистичко решење Блока 25 и 26 у Новом Београду. Простор који ће бити анализиран и урбанистички решаван налази се на територији општине Нови Београд, између Булевара Михаила Пупина са северне, Улице Шпанских бораца са западне, Улице Пролетерске солидарности са источне и Булевара Арсенија Чарнојевића са јужне стране, површине од око 38 ha.

Конкурс се ради у циљу провере просторних могућности подручја и сагледавања оптималних решења ради израде Програма за план детаљне регулације предметног подручја, а потом и Плана детаљне регулације.

Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализираних просторних ограничења, трендова, потреба и захтева

  • дефинишу (реалне) развојне могућности простора и потенцијали;
  • дефинишу зоне или целине према морфолошким, планским, амбијенталним и другим карактеристикама за које се могу одредити правила грађења;
  • преиспита и дефинише карактер и обухват јавног простора у оквиру Блока 25 и 26;
  • преиспита простор и са свих других аспеката како би се ова локација развила у нову урбану целину од изузетног значаја за централну зону Новог Београда