Januara 2007. godine raspisan je jednostepeni anonimni otvoreni međunarodni regionalni konkonkurs za idejno arhitektonsko - urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Žiri se sastao u Novom Sadu, 22. - 24. juna, da bi pregledao i ocenio 69 pristiglih projekata. Predsednik žirija bio je Živko Grozdanić (direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine). Članovi žirija su bili prof. dr Kokan Grčev, d.i.a. (Makedonija), mr Tomaž Kancler, d.i.a. (Slovenia), akademik prof. Branislav Mitrović, d.i.a. (Srbija), prof. dr Ljiljana Blagojević, d.i.a. (Srbija), mr Branislava Anđelković, istoričarka umetnosti (Srbija) i Ilja Mikitišin, d.i.a. (Srbija). Dva člana prvobitno imenovanog žirija nisu bila u mogućnosti da prisustvuju sastanku: prof. Odile Seyler, d.i.a. (Francuska) i prof. dr Radivoje Dinulović, d.i.a. (Srbija).

Žiri je dodelio sledeće nagrade:

Prvu nagradu, u iznosu od 800.000,00 dinara, radu sa serijskim brojem MoCAV - 006
(šifra rada 503726ES, autorskog tima u sastavu: Robert Claiborne, Ivan Markov i Lia Ruccolo)

Drugu nagradu, u iznosu od 400.000,00 dinara, radu sa serijskim brojem MoCAV - 026
(šifra rada 148378ES, autorskog tima u sastavu: Boris Podrecca, Sandi Pirs; saradnici: Jure Balentin, Florian Bergerhoff, Jason Bergeron, Chiara Riccardi, Jaka Napotnik, Ana Miceta, Franceska Verardo; konsultanti: B+G Ingenieure, Bollinger und Grohmann GmbH, Beč, dipl. ing. Hoffmann /konstrukcija/, Arup GmbH, London, Prof. Brian Cody /instalacije/, dr. Claudia Haas /savetnik za muzeje i institucije kulture/)

Treću nagradu, u iznosu od 200.000,00 dinara, radu sa serijskim brojem MoCAV - 049
(šifra rada 895476QW, autora Mustafe Musića; saradnici: Ela Nešić, Vanja Panić, Danilo Nedeljković, Una Momirović, Mladen Ivanović)

Žiri je ocenio da treba da proširi broj otkupa sa dva na četiri jednakovredna otkupa, u iznosu od 50.000,00 dinara.
MoCAV - 005
(šifra rada 555577MV, autorskog tima u sastavu: Igor Stipac, Saša Čudanov)

MoCAV - 010
(šifra rada 010101AB, autora Zorana Radojčića – ARCHTIC d.o.o., Beograd)

MoCAV - 033
(šifra rada 111100AA, autorskog tima u sastavu: Jelena Atanacković Jeličić, Stanislav Grgić, Emir Hadžiahmetović, Bojana Miškeljin, Ivana Miškeljin, Marko Todorov)

MoCAV - 035
(šifra rada 155316BN, autorski tim u sastavu: Ljilja Brajković, Branka Stojanović, Nikša Čoko - KANA Projektovanje, inženjering i gradnja objekata, Nova Pazova)

Zapisnik o radu žirija i obrazloženje za dodeljene nagrade dostupno je na web prezentaciji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, www.msuv.org
Izložba svih pristiglih radova biće postavljena u izložbenom prostoru Muzeja, u Novom Sadu, Dunavska 37, od 1. do 15. jula 2007. godine.