Rad povodom konkursa za brod teatar u Novom Sadu, u organizaciji DANS-a.

Brod teatar u Novom Sadu adaptiran je i preuredjen od starog polovnog slepera u moderan ambijentalan prostor prema projektnom programu narucioca, gde su ispostovani svi potrebni zahtevi.

Uredjenje broda i njegova adaptacija u prostor pozorisne scene na nivou palube je veoma zahtevno i odgovorno odgovorilo  u pogledu programa za sve ucesnike u pozoristu. Isprojektovana scena sa pratecim sadrzajima koji su neophodni za neometano odvijanje predstava u ovakvom tipu teatra na vodi, koji plovi rekom u jednom od vecih umetnickih centara kao sto je Novi Sad, potpuno odgovara ambijentu savremenog jedrenjaka u postmodernistickom maniru oblikovanja i dizajniranja forme broda.

Osim bine, gledaliste je savremeno i slobodno dimenzionisano sa pratecom tehnikom i mokrim cvorovima za posetioce prema neophodnim i potrebnim upotrebnim dimenzijama za taj dati prostor. U pozadini bine nalaze se stepenista za silazak na donji nivo i kafe za glumce koji je slobodno i atraktivno projektovan za potreban broj korisnika prema projektnom programu.

U podnozju broda smestene su sobe sa kupatilima sa komfornim i dovoljnim prostorom za korisnike svih kategorija.Tu se nalazi i kuhinja koja pripada korisnickoj zoni kafea na palubi broda, koja ima sav  potrebni prostor i sadrzaje.Tehnicke prostorije za pripremu glumaca kao i garderobe sa mokrim cvorovima su smestene u neposrednoj blizini ovih sadrzaja. Mokri cvorovi su reseni i opremljeni kako je potrebno i neophodno za upotrebu korisnika.Sav prostor je dimenzionisan i uredjen prema zahtevima projektnog programa.

Autori idejnog resenja su Maja Markovic i Vuk Ivanovic iz firme M+V arh ing u Novom Beogradu.