I nagrada


II nagrada


III nagrada


Otkup, rad 53101


Otkup, rad 37462


Otkup, rad 20008/9

AGEO d.o.o.

u saradnji sa

AKADEMIJOM ARHITEKTURE SRBIJE

OBJAVLJUJE REZULTATE OPÅ TEG JAVNOG REGIONALNOG ANONIMNOG KONKURSA ANKETNO-IDEJNOG REÅ ENJA „100 hotela širom Srbije“.

 

I Nagrada: 160 000.00 dinara

Rad sa autorskom šifrom „30202“

Autorski tim:
Ilija Jeftić, dipl. inž. arh.
Svetlana Sabolović, dipl. inž. arh.
Marko Kaćanski, dipl. reditelj

 

II Nagrada: 120 000.00 dinara

Rad sa autorskom šifrom „92748“

Autorski tim:
Marija Gardić Lazić, dipl. inž. arh.
Uroš Lazić, dipl. inž. arh.

 

III. Nagrada: 80 000.00 dinara

Rad sa autorskom šifrom „11010“

Autorski tim:
Vera Lukić, dipl. inž. arh.
Jelena Dulović, apsolvent arh.
Predrag Bilinac, apsolvent arh.

 

Tri jednako vredne nagrade po 40 000.00 dinara

Rad sa autorskom šifrom „53101“

Autorski tim:
Aleksandar Mihailović, dipl. inž. arh.
Ivan Ćirić, apsolvent arh.
Filip Kanački, student arh.

Rad sa autorskom šifrom „37462“

Autorski tim:
Aleksandra Raonić, dipl. inž. arh.
Jasmina Drakulović, apsolvent arh.
Marija Đurović, apsolvent arh.
Miloš Raonić, dipl.inž. arh.

Rad sa autorskom šifrom „20008/9“

Autorski tim:
Bojan Stojanović, dipl. inž. arh.
Mladen Stojanović

 

Datum, mesto i vreme održavanje izložbe radova biće objavljeni na adresi Akademije Arhitekture Srbije www.aas.org.yu