Tekstualno obrazloženje rešenja

Analiza

Analizom postojećeg stanja, nadstrešnica za ulaz u podzemni prolaz, dolazi se do zaključka da su u vrlo lošem stanju i da je neophodna manja ili veća intervencija u cilju njihove sanacije. Podeljene dve gupe, medjusobno se razlikuju u širini i načinu pristupa podzemnom prolazu, prva poseduje širinu stepeništa od 260cm i pokretne stepenice, dok je druga sa širinom od 290cm uskraćena za pokretno stepenište. Sam ulaz je nadkriven i zaštićen od atmosferskih uticaja kombinacijom stakla i metalnih profila. Transparenti delovi su oštećeni i izgubili su svoju ulogu, a bili su i meta neplanskog oglašavanja.

Koncept

Uzevši u obzir pozitivne i negativne elemente postojećeg stanja, kao i planove investitora o poboljšanju tehničkih elemenata prilaza ( zamena postojećeg pokretnog stepeništa, dodavanje platformi za nepokretna lica i uklanjanje žardinjera), pružila se mogućnost za stvaranje jednog funkcionalnog, dinamičkog, modernog i održivog dizajna.

Nadstrešnice 2 i 3 se nalaze na otvorenom prostoru, bez susednih objekata na koji se oslanjaju, nadstrešnica 1 ima jedan susedni objekat i nalazi se u osi kretanja najvećeg broja gradjana, dok je nadstrešnica 4 omedjena sa dve strane i u izvesnoj meri izmeštena iz samog jezgra i koncentracije prolaznika. Kako ne bi uticale na vizure glavnog gradskog Trga, nadstrešnice 1, 2 i 3 su projektovane kao transparentne sa minimalnim zaklanjanjem i maksimalnom osvetljenošću u toku dana. Osnovni elemenat koji se ponavalja je trougao, uzet kao najstabilnija geometrija. Izlomljena geometrija sastavaljena od trouglova ima za zadatak da iskrivi prostor i baci akcenat na sebe, jer zbog svoje transparentnosti nema preveliki uticaj na oko posmatrača. Ova forma prati nadstrešnicu celim svojim putem, od nivoa šetališta do svojevrsnog krova koji time dobija mogućnost brze evakuacije atmosferske vode i smanjenje koncentracije opterećenja od snega.

Noćna rasveta koja je postavaljena po plafonu koristi glavnu konstrukciju za svoje instalacije i ovešana je o nju, prati liniju stepeništa kao i geometriju same nadstrešnice. Na samom ulazu i pristupu stepeništima ( pokretnom i regularnom ) u podu su ugradjeni simboli koje slepim osobama nagoveštavaju šta se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini ( Ulaz u podzemni prolaz, Stepenište, Pokretno stepenište ). Rukohvati koji se nalaze sa desne strane ulaza dizajnirani su po ugledu na liniju za transport lica sa invaliditetom, koja se instalira sa leve strane u ulazima 3 i 4.

Kako bi se sprečila sudbina starih nadstrešnica koje su poslužile za neplansko oglašavanje, predvidjena je mogućnost brendiranja novih, pretvaranjem regularne fasade u jednu vrstu medija fasade. Zahvaljujući činjenici da je nadstrešnica potpuno modularna ( trougao kao modul ), javlja se mogućnost da se zainteresovanim licima ponudi da module koriste kao mesto za oglašavanje ili pak za kompletno vremenski ograničeno brendiranje ulaza. Ovakav koncept je prilično zahvalan u smislu održivosti novoprojektovanih nadstrešnica ( redovna zamena oštećenih panela ), značajnog smanjenja troškova njihove izgradnje, pa čak i donošenja izvesnog profita.

Uklanjanjem postojećih žardinjera gubi se granica koja je postojala izmedju šetališta i nadstrešnica. Postavaljanjem minijaturnog travanjaka u niši koja je stvorena konstrukcijom utiče se na prolaznike i za trenutak stvara osećaj vizuelne barijere.

Konstrukcija

Konstrukcja predstavlja svojevrsnu verziju prostorne rešetke. Glavna konstrukcija se sastoji od podužnih i poprečnih varenih profila. Na sastavu dva profila oni menjaju svoj pravac, stvarajući izlomljenu prostrornu rešetku na koju dolaze paneli i električne instalacije.

Materijalizacija

Zavisno od verzije i od pozicije nadstrešnice, razlikuje se materijalizacija fasade. Nadstrešnice 1, 2, i 3 kao završnu obradu fasade koriste pleksiglas ( zbog vizura Trga ), dok 4 koristi alucobond u varijanti sa jednom ili dve boje. Varijanta sa dve boje služi za uklapanje sa okolinom u čijoj se neposrednoj blizini nalazi robna kuća sa svojom osveženom fasadom. Uskladjivanje dizajna ulaza sa fasadom robne kuće je pokušaj poistovećivanja namene prostora koji se nalazi ispod-iza ovih fasada.

Kombinacijom alucobonda i pleksiglasa na nadstrešnicama 1, 2, i 3 stvara se media fasada podesna za reklamiranje na svojim alucobond modulima. Kompletno brendiranje ulaza vrši se njihovim privremenim prekrivanjem vinil folijama.

Autor: Miloš Stojiljković - Mart 2010

Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.