Konkurs: Varoši i varošice Srbije

Organizator: Republička Agencija za Prostorno Planiranje i Inženjerska Komora Srbije

Rad: Trg „Karađorđa Petrovića“, Bujanovac, deo B

Autori: Arber Sadiki, dipl.ing.arh. & Bekim Mustafa, dipl.ing.arh. 
 

Lokacija i arhitektonke karakteristike postoječeg trga  

Postojeći trg se nalazi u samoj centralnoj zoni Bujanovca. On se razvija linearno severo-istočno prema jugo-zapadu, sa ukupnom površinom od 7.700 m2. Na trgu se nalaze i glavne lokalne institucije kao što su optinska zgrada na jugo-zapadnom delu trga, dom kulture „Vuk Karadzić i Osnovni Sud na severno-zapadnoj strani, zgrada „Elektrodistribucije“ na severno-istočnoj strani i stambeni blok 1 i 2 na jugo-istočnoj strani, zgrade koje ujednom predstaljaju vizičke i vizuelne granice trga.

Trg je oformljen i izgradjen krajem sedamdesetih godina tako što tadašnji lokalni put koji je vezivao severo-istočnom delom grada sa jugo-zapadnom, zabranjen za kolovoz destinivši kao gradsko šetalište. U istom periodu je otpočela i izgradnja gore navedenih objekta, izuzev opštinske zgrade. 

Kao rezultat transformacije postojeće kolovozne ulice u gradski trg, prirodno je bilo da oblik tog prostora biti razvijen linearan propraćen isto tako i sa linearnim urbanim mobiliarom.

Materijali korišćeni za podnu oblogu su reliefni mermer, kamene kočice i beton, dok urbani mobilijar je od lakoarmiranog betona od kojeg materijal su takodje i potporni zidovi zalenih oazi formiranih unutar trga. Današnje stanje, pogotovu deo poda obradjenim reliefnim granitom i betonom, je vrlo loše. Takodje i stanje dekorativne vegetacje je na lošem stanju, izuzev nekim četinarima. 

Koncepcija novoprojektovanog trga 

Koncepcija novoprojektovanog trga je koncipirano tako što je razmatrano širi prostor oko trga koji vizuelano ne učestvuje u formiranju trga ali koji utiče u celokupnom funksionisanju centralne zone grada. Tu je obuhvaćen prostor na severo-zapadnom delu trga, koji se trenutno koristi kao dnevna pijaca stavarajući velike probleme naročito u fonksionisanju saobračaja, tako što je pretvoren u parking prostor, kao i parkinzi untar centralne gradske  zone u ukupnoj površini od 3.7 ha.   

Prostorno rešenje predložen ovim projektom imaju za cilj novo oblikovanje gradskog trga radi oživljavanja javnog prostora kao mesto susreta, rekreacije i provoda slobodnog vremena građana Bujanovca. Oblik postojećeg trga se sačuva isti, dok površina na uglu doma kulture „Vuk Karadžić“ i gradskog solitera pretvoren u prostor novih parking mestima, s obzirom da zbog njegovog sakrivenog-mrtvog položaja, ne učestvuje u celini postojećeg gradskog trga. Tako se novi oblik gradskog trga se svodi na četvrtasti oblik gde svaki njen deo učestvuje u formiranju celokupnog gratskog trga kao jedna neodvojiva celina.

Zbog vizuelnih slobodnih percepcija, koja su značajan elemenat formiranja prostora, neke vizičke bariere kao što su postojeći kiosci, se premeštaju na manje vidljivim lokacijima, tamo gde vizuelno ne smetaju u koncepciji celog trga. Jedan blok od tri kioska se premeštaju na uglu između zgrade Osnovnog Suda i doma kulture, dok drugi blok takođe od tri kioska se locira na uglu između gradskog solitera i doma kulture, tako što vizuelno odvoji gradski trg sa novoprojektovanim parking mestima.

Kiosci su novoprojektovani, modernog oblika i od novih aluminiumskih panela, koji učestvuju na novo oblikovanje gradskog trga, ali nisu glavni elementi koncepcije. Kroz izmeštanje kioska, dobijemo slobodnu površinu na centralnom delu gradskog trga, koja gleda prema uzvišenom platou doma kulture, koji ujednom može se koristiti kao bina za otvorene nastupe u letnjim sezonama.

Za oživljavanje trga predviđene su i dve novoprojektovane fontane. Jedna je na mestu postojeće fontane, tok druga je predviđena na jugo-zapadnom delu trga, blizu opštinke zgrade. S obzirom da je trg linearnog oblika, kroz dve fontane, data je jednaka važnost oba krila na odnosu od centralne zone ispred doma kulture. Fontane su od prirodnih materijala, kao što su kamen i granit, dok u sredini imaju stakleni zid iznad kojeg se spušta voda osvežavajući celokupni prostor.

Komunikacija unutar trga se vrši kroz novoprojektovane pešačke staze koje dijagonalno preseče linearni oblik trga, tako što daju veću dinamiku untar samog trga. Obzirom da dijagonalne staze probijaju se i kroz zelene površine, one spostavljaju vezu između popločavanog dela trga i zelenih oazi. Tako zelene površine više nisu samo fizički deo prostora već neodvojeni deo protora i u vizuelnom i funksionalnom smislu.

U cilju nekog istorijkog kontiuniranog identiteta, materijali korišćeni za obradu podova su slični postojećim tako što pešačke staze su od granitnih pločica i kamen kocke, dok ostala površina trga je popločavana sa betonskim pločicima.

Pored granitnih pešačkih staza kao i na delovima granice zelenih površina i popločanog dela trga, organizovan je armirano-betonski urbani mobilijar . Mobilijar se razvijaju dinamično tako što omogučavaju međusobnu komunikaciju ljudi koji sednu na trgu s razlikom od postoječeg koji je organizovan linearno gledajući striktno na šetalište onemogućavajući ljudima koju medjusobnu komunkaciju.

Nove zelene površine trga su koncipirane uzeći u obzir postoječe zdravo dekorativno stablo na trgu. Stabla koja nisu u dobrom stanju, zamenju ju se novim. Takođe se dodaju i nove zelene površine u cilju pobolšavanja mikroklimatkih uslova na trgu.

Postojeća primarna vodovodna i kanalizacijona mreža se sačuvaju sa dogradnjem u delovima gde je to neophodno zbog novih dodatnih namenskih prostora trga. Predviđena je dodatna intervencija kod svih postojećih šahti na završnom delu zbog nivelacije sa novoprojektovanim završnim nivoom.

Postojeća eletro mreža, takođe se koristi, sa dodatnom izgradnjem novih krakova, gde je to potrebno. Javno svetlo se sastoji od zamene postojećih čeličnih svetlionika sa inoksovim stubnim svetlionicima. Dodatno se ubacuje i podno dekorativno svetlo na mestima fontana i granitnih pešačkim stazama.  

Van zone gradskog trga, unutar obuhvaćenih granica po ovom projektu, se interveniše sa izmeštajem postojećeg trotuara od asvalta i oštećenih pločica, sa novo izgrađenim trotuarim sa betonskim pločicama d=5cm.