Konkurs: javni, internacionalni, dvostepeni
Nagrada: druga

Autor:
Studio ARCVS, Janka Veselinovića 1/8, 11000 Beograd, Srbija

Program: Muzej, Edukacija

Tim: Branislav Redžić, Dragan Ivanović, Zoran Milovanović, Boris Husanović, Zoran Đorović, Suzana Tisovec, Vesna Milojević, Nikola Samardžija

Konsultanti:
Statika: Sreto Kuzmanović
HVAC: Aleksandar Živković
Energetska efikasnost: Jelena Živković
BREEAM konsultant: Martin Elezović, Jelena Duboka
Osvetljenje I struja: Andrej Skorc
Konsultant za orgulje: Kristijan Bjelanović, Mario Bjelanović, Francesco Zanin

TEKST

Uz gotovo dečju iskrenost koncepta, usavršavanjem primenjenog vokabulara ili bolje, njegovim doslednim pojednostavljenjem moguće je dosegnuti sferu apstraktnog. Sferu smisla muzike.

KONCEPT

Osmokraka zvezda + devet rotonda + sistem cilindrčnih stubova + spektar nabora + belina.

Osmokraka zvezda - zasvođena parkovska komunikacija, pod sobom ostavlja prostor višenamenskom muzejskom holu. Njeni kraci u obe ravni obuhvataju - grle različite programe rotondi. Osam rotondi, osam komplemntarnih programskih segmenata, grupisano je oko centralne (event-hall and lecture hall) rotonde.

Nosioci konstruktivne, funkcionalne i estetske egzistencije koncepta su:

  • cilindrični stubovi-cevi različitih dimenzija i funkcija.
  • nabor u rasopnu od konstruktivne uverljivosti do suptilnosti draperije.
      Horizontalnost i vertikalnost principa jednako lak i jednako lepršav.
  • belo: priroda-vazduh-svetlost-zvuk