Osnova temelja


Nanosna skela

Svakodnevno imamo priliku da posmatramo oko sebe arhitektonske građevinske objekte. Neki od njih će nas privući svojom lepotom, neki opet svojom grandioznošću. A drugi nečim što se našem oku datog momenta nije svidelo.Svi oni zajedno čine jednu celinu u koju je uloženo dosta truda i rada, da bi postali ono sto ih čini autenticnim.

U ovom, kao i narednim prilozima ćemo se pozabaviti upravo “načinom nastanka” – odnosno detaljima izvođenja (izgradnje) gore pomenutih objekata.Verujem da će ovi prilozi biti od velikog značaja kako za projektante i izvođače, tako i za sve ljubitelje arhitekture.

Pre samog početka osnivanja, pomenućemo pripremne radove koji prethode svemu ostalom.

Najpre ćemo pristupiti ograđivanju budućeg gradilista. Naravno ukoliko objektivne okolnosti (koje ćemo malo kasnije pomenuti) to dozvole. Ogradu pravimo prikivanjem limenih tabli na metalnu ili drvenu konstrukciju. Stubove koji će “nositi” konstrukciju postavljamo na max. razmaku od 2 – 2,5 m. Ograda sa ulične strane mora da ima tablu na kojoj će biti napisan pun naziv investitora, izvođaca, rok početka i završetka gradnje, kao i upozorenja da se radi o gradilištu.

U praksi je veoma čest slucaj da se na terenu predviđenom za izgradnju objekta, nalaze mnogobrojne “prepreke”. Recimo, u najblažem obliku to može biti šiblje i drugo sitno rastinje. Malo veći problem predstavljaju stabla drveća koja je potrebno poseći i izvaditi korenje iz zemlje.

I konačno na red dolaze građevinski objekti koje je potrebno ukloniti. Bilo da se radi o objektima napravljenim od lakog materijala (npr. limene ili drvene barake) ili o objektima od čvrstog materijala. Svi troškovi koji proizilaze iz navedenih radova obavezno se unose u ugovor između investitora i izvođača.

Nakon pripremnih radova, uz saglasnost lokalne elektrodistribucije, na gradilište se uvodi privremeni električni priključak. Namenjen je za osvetljenje gradilišta i pokretanje mašina za rad.

Sledeće je postavljanje instalacija za dovod i odvod vode. (naravno, uz saglasnost lokalnog vodovoda i komunalne službe).

OBELEžAVANJE OBJEKTA

Obeležavanje objekta se vrši pomoću tzv. “nanosne skele”. (prikazane na slici)

Nanosna skela se sastoji od najmanje tri “koca” (koji se pobijaju u zemlju) međusobno povezana horizontalno postavljenim daskama dužine od 1 – 1,5 m. Kočevi su raspoređeni tako da formiraju ugao od 90 stepeni. Postavljaju se na svim uglovima objekta. Zatim zakucavamo eksere sa gornje strane dasaka, na rasponu kojima obeležavaju spoljnu i unutrašnju stranu temeljnih stopa, lica i naličja temeljnih zidova. Tesarskim kanapom se unakrsno povezuju ekseri i samim tim dobijamo pravce i ivice budućih temeljnih stopa i zidova. Obavezno proveriti dijagonale izmedju dobijenog odnosno zadatog zatvorenog oblika objekta, odnosno da li je objekat, kako kažu majstori tesari, “u aus vinkli”.Sa zategnutog kanapa viskom se moze spustiti bilo koja tacka u prethodno iskopani rov.

Nanosna skela se koristi sve dok se ne zavrsi sa formiranjem i betoniranjem temeljnih greda.