ENTERIJER – Zimski broj magazina EKO KUĆA No10

Jubilarni broj No10 Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA je u prodaji, ovoga puta sa specifičnim tematskim oblastima, EKO ENTERIJERI i ekskluzivnom reportažom ‘’Recikliraj, renoviraj i obnovi’’ od kolumniste Gourdian-a, a sada i specijalnog dopisnika EKO KUĆE iz Londona, Kate Gould. U ovom broju predstavljamo izuzetne objekte koji na najbolji način predstavljaju eko arhitekturu, kuću od slame, kuću sa LEED platinum sertifikatom, zelenu arhitekturu, eko energetski dizajn ....

Tema ENTERIJERA obuhvata posebne pristupe rešavanja stambenih i poslovnih prostora, rekonstrukciju stare zgrade iz 18v, kao i konceptualni studijski projekat ‘’BARCODE’’ zasnovan na originalnoj ideji pokretnih zidova od nameštaja.

DANAS, SAVREMENI ENTERIJERI TREBA DA SVOJOM FUNKCIJOM , IZBOROM ELEMENATA, OBRADOM I TEKSTUROM POVRŠINA I BOJA BUDE PRILAGOĐEN STROGIM EKOLOŠKIM I HIGIJENSKIM STANDARDIMA KOJI OBEZBEĐUJU ZDRAVO STANOVANJE I KOMFORNU UPOTREBU UNUTRAŠNJEG PROSTORA.

U enterijeru je, za razliku od arhitektonskog oblikovanja, potenciran odnos između funkcionalne stvarnosti, koja je organizovana na horizontalnom planu, i unutrašnjih fasada kao njene vertikalne projekcije. Veština da se elementi enterijera realizuju u određenom materijalu sa svim likovnim i oblikovnim vrednostima, i da se rasporede – pridržavajući se pri tome u grubim crtama geometrijskog poretka – tako da stvore iluziju prostora koji se kreće, svakako čini osnovu dobro projektovanih i osmišljenih enterijera, bez obzira na njihovu namenu.

Takođe, u ovom broju, prezentovane su pojedine oblasti reprezentativnim reportažama kuća i vrtova, energetski efikasnim sistemima, eko oazama… a stalni tematski deo iz kulture umetnosti i dizajna, započinjemo intervjuom sa poznatom slikarkom Biljanom Wilimon koja nam, kroz reportažu ‘’Život iznad oblaka’’, otvara vrata svog atraktivnog potkrovlja u centru grada i priča za EKO KUĆU. Od ovog broja ćemo imati priliku da upoznamo fantastični svet najpoznatijih domaćih i svetskih fotoreportera, i njihovo viđenje, kroz objektiv, čarobnog sveta prirode. Ovu rubriku otvara i prikazuje, zaustavljene trenutke prirode, sjajni umetnik Miroslav Predojević.
Takođe, sve značajniji deo magazina zauzimaju teme iz kulture, umetnosti, dizajna, kao i teme koje vas uče kako život učiniti zdravijim, lepšim, sadržajnijim i kvalitetnijim. Priroda i život u saglasnosti sa njom, su u fokusu, kolumniste EKO KUĆE Maje Volk i Dragoslava Bokana, koji nam kroz tekstove ''Priča o slavuju'' i ''Lični rajski vrt'' prenose vlastito iskustvo čari života u prirodi.