Frensis D.K. Čing i Kasandra Adams
- sveobuhvatni i inovirani klasičan vizuelni vodič
ka osnovama građenja objekata -

Pred čitaocima je prevod trećeg izdanja, stručno prepravljenog i ažuriranog, tako da sadrži najnovija dostignuća u materijalima, tehnologiji građenja i propisima, uključujući i integralni obuhvat ekološki podobnih materijala.

Upotpunjena sa više od 1000 ilustracija, ova knjiga se kreće kroz svaku od ključnih faza u procesu projektovanja, od izbora lokacije do građevinskih komponenata, mašinskih sistema i završnih obrada.
Sa svojim jasnim predstavljanjem osnovnih koncepata kojima podleže građenje, “Ilustrovani primeri konstrukcija” opskrbljuju studente i profesionalce u svim oblastima arhitekture i građevinarstva korisnim smernicama za virtuelni pristup i novim materijalima ili tehnikama, koji se sreću u planiranju, projektovanju i građenju objekata.

Poglavlja u knjizi su sledeća:

Lokacija objekta, Građevinski objekat, Sistemi fundiranja, Međuspratni sistemi, Sistemi zidova, Krovni sistemi, Zaštita od vlage i termička zaštita, Vrata i prozori, Sistemi specijalnih elemenata, Završni radovi, Sistemi mašinskih i električnih instalacija, Podaci o materijalima, Dodatak (čovekove dimenzije; ADA norme pristupačnosti; dimenzije nameštaja; pokretna opterećenja u objektu; težine materijala; metrički konverzioni faktori; putevi izlaza iz zgrade; stepen izdržljivosti konstrukcije u požaru; akustika; kontrola zvuka; grafički simboli materijala; CSI Masterformat; stručna i privredna udruženja).

Knjiga je štampana u tvrdom povezu, u formatu A4, obim je 466 strana, cena 3.240,00 dinara (sa PDV-om)

“GRAĐEVINSKA KNJIGA”, BEOGRAD Trg Nikole Pašića 8/II
tel: 011/32 33 565, 33 46 708,  fax: 011/32 33 234

www.gk.izlog.org