Aleksandar Ignjatović

Knjiga je nastala kao plod temeljnog istraživanja i kritičkog promišljanja uloge arhitekture u procesu stvaranja ideologija i građenja predstava o nacionalnom identitetu. Po teorijskom fokusu i metodološkim novinama koje izlaze van uobičajenih granica discipline istorije i teorije arhitekture i umetnosti, ovaj rad predstavlja štivo od izuzetnog značaja, budući da nudi pravac revitalizacije i osavremenjivanja ove naučne discipline u domaćoj sredini.

O jugoslovenskom identitetu u arhitekturi do sada nije posebno, a ni iscrpno pisano. Tumačenja tog specifičnog kulturno-istorijskog fenomena neopravdano su ostala na margini istoriografskih proučavanja. Zahvaljujući prilježnosti dr Aleksandra Ignjatovića, koji je nakon višegodišnjeg temeljitog istraživanja izvorne građe sačinio ovaj rad, jugoslovenski arhitektonski identitet dobio je adekvatan monografski prikaz.
 Analizirajući različite oblike ispoljavanja jugoslovenskog identiteta u srpskoj i jugoslovenskoj arhitekturi, autor je bacio novo svetlo na niz značajnih događaja i arhitektonskih ostvarenja koji su obeležili istoriju međuratnog srpskog graditeljstva. Odgonetajući složenu ulogu arhitekture u procesima građenja predstava o jugoslovenskoj naciji, državi i kulturi, dr Aleksandar Ignjatović napisao je rad koji je nezaobilazan u svakom daljem istraživanju, kako arhitekture, tako i nacionalnih identiteta na ovom prostoru.

Ova knjiga je dobitnik nagrade "Ranko Radovic" za 2007. godinu

Knjiga je formata B5, u tvrdom povezu, obima 500 strana, sa velikim brojem crno-belih fotografija, cena 1.620,00 dinara (sa PDV-om)

“GRAĐEVINSKA KNJIGA”, BEOGRAD Trg Nikole Pašića 8/II
tel: 011/32 33 565, 33 46 708,  fax: 011/32 33 234

www.gk.izlog.org