Najveći broj literature koja se odnosi na arhitektonsko projektovanje su priručnici i tome srodna tematika. Međutim, delo „Arhitektonika kubusa“ autorke arhitekte Ane Bogdanov potpuno je drugačija forma pisanja o arhitekturi, teoriji i samom stvaralaštvu.

„Arhitektonika kubusa“, izdata 2006. godine u izdanju „Zadužbine Andrejević“ je priređeno skraćeno izdanje magistarske teze pod nazivom „Utilitarni i estetski potencijal kubične forme“ mr Ane Bogdanov.
Na osnovu sopstvenih eksperimentalnih projektantskih istraživanja, i na osnovu paralelnog iskustva i rada u kontekstu individualnih i univerzalnih načela u procesu projektovanja (navedeno u recenziji prof. Stojanovića), autorka je došla do nekoliko odličnih zaključaka, ponuđenih, i korisnih za rad projektanata.

Bez preterivanja, može se reći da je poznavanje arhitektonike školsko i površno dok se požljivo ne iščitaju pojedina poglavlja dela „Arhitektonika kubusa“. Istraživanjem se između ostalog bavi razlikama između pojmova utilitarnog i estetskog potencijala forme odnosno građevine.

Naime, utilitarni potencijal je svojstvo oblika određene vrste koje ga čini arhitektonskim oblikom. U delu se opravdava i zaključuje da je kubična forma upravo najzahvalnija za optimalnu funkcionalnu organizaciju prostora u zgradi. Utilitarni potencijal kubičnog oblika je najveći ukoliko je što manje odstupanja od autentičnog oblika, i time je moguće realizovati što veći broj funkcija a da se pri tome ne narušava identitet forme. Navedene tvrdnje ilustrovane su velikim brojem primera, geometrijskih crteža, i građevinama iz svih perioda istorije graditeljstva.