Autor Jasna Lj. Čikić

 

Staklo je materijal čije su mogućnosti u arhitekturi dugo bile zanemarivane i neistražene. Tokom poslednje dve decenije dvadesetog veka, ono, pored drugih vidova primene u arhitekturi, postaje i materijal nosećih konstrukcija.

U uvodu knjige izloženi su osnovni koraci u istoriji arhitekture, koji su predstavljali podsticaj za sve veću primenu stakla i redefinisanje osnovnih estetskih i konstruktivnih potencijala ovog materijala. Druga i treća celina obuhvataju osobine stakla, koje su od velikog značaja za primenu u arhitekturi (Fizičke osobine, Mehaničke, Hemijske i Vizuelne osobine stakla), kao i sistematizaciju vrsta stakla (Ravno staklo, Valjano staklo, Plivajuće staklo, Profilisano i presovano staklo), sa naglaskom na inovativnim proizvodima poboljšanih tehnoloških kvaliteta (Sigurnosna stakla, Višeslojna stakla specijalnih akustičkih osobina, Stakla sa kontrolisanom transmisijom toplotnog zračenja, Stakla sa kontrolisanom razmenom toplote, Stakla nove generacije-stakla sa promenljivom transmisijom svetlosti i toplotnog zračenja). Centralnu temu predstavljaju noseći elementi konstrukcija od stakla i sklopovi kod kojih staklo predstavlja aktivnog učesnika u prijemu i prenošenju opterećenja. Negativni uticaji i problemi kod konstrukcija od stakla predmet su razmatranja autora u petom delu knjige (Prisustvo niklsulfida u kaljenom staklu, Termički uticaji, Korozija i hemijski uticaji, Interakcija materijala, Propuštanje vode, Problem konstrukcija, statičke sigurnosti i održavanja). U poslednjem delu knjige dat je pregled regulative, standarda, smernica i uputstva sa težištem na problemima domaće prakse u ovoj oblasti.

Knjiga sadrži veliki broj fotografija u koloru, tabela i crteža, koji funkcionalno prate tekst i obogaćuju ga

Knjiga je štampana u tvrdom povezu, koloru, u formatu A4, obim je 226 strana. Cena je 2.376,00 dinara (sa PDV-om).

 

“GRAĐEVINSKA KNJIGA”, BEOGRAD Trg Nikole Pašića 8/II
tel: 011/32 33 565, 33 46 708,  fax: 011/32 33 234

www.gk.izlog.org