Poštovani čitaoci,

U GODINI EKOLOGIJE U SVETU I ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI, POKRENULI SMO NOVI MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

''EKO KUĆA'' 

Prvi broj magazina za eko arhitekturu i kulturu ''EKO KUĆA'' kroz specijalno izdanje autora Mr Vladimira Lovrića dipl.ing.arh. – jednog od osnivača ekološkog i solarnog pokreta na našim prostorima sa realizovanih preko 1000 eko-solarnih kuća u Srbiji, ex Jugoslaviji i svetu - izlazi iz štampe u subotu 02.07.2011 godine i možete ga naći u slobodnoj prodaji na svim kioscima i prodajnim mestima (šoping centri, aerodromi, benzinske pumpe...). 

''EKO KUĆA'' obuhvata najnovija svetska i domaća saznanja sa velikim brojem ilustracija iz oblasti - koje se odnose na upotrebu ekoloških zdravih materijala i tehnologije ekološke gradnje, solarnih sistema i tehnologija, svih odgovarajućih obnovljivih vidova energije, energetski efikasnih sistema i elemenata, uredjaja i aparata - koje omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama, odnosno minimilaziranje upotrebe konvencionalnih izvora energije. 

''EKO KUĆA'' je specijalno dizajniran magazin, sa izuzetnim grafičkim rešenjima poznate dizajnerke Isidore Nikolić i sa ekskluzivnim ilustracijama vezana za pojedina poglavlja, a sa potpisom barda srpske ilustracije  Jugoslava Vlahovića. Ovo specijalno izdanje je štampano na 180 stranica u visokom tiražu, na visoko kvalitetnom papiru i nivou kolor štampe i velikom distributivnom pokrivenošću na područjima Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Makedonije i Hrvatske, a biće i propraćeno velikim brojem TV emisija, tribina, predavanja i konferencija vezanih za ovu temu i njegov ukupan sadržaj. 

''EKO KUĆA'' predstavlja prvo celovito izdanje objavljeno na ovu temu u Srbiji, u kome će biti prikazani pored najnovijih domaćih i stranih projekata (najpoznatijih autora koji predstavljaju autoritete na evropskom i svetskom nivou) i sistemi, tehnologije i materijali koji se primenjuju u ovoj izuzetno aktuelnoj oblasti u svetu i kod nas. Fotografije za ovaj broj su snjimili poznati svetski fotografi, kao i naši najistaknutiji autori: Nebojša Babić, Dragan Babović, Rade Kovač, Vlada Popović, Đorđe Čubrilo i Branimir Strugar. 

''EKO KUĆA'' je kroz ovaj prvi broj tematski i dizajnerski koncipirana, tako, da obuhvati široku i izuzetno interesantnu oblast eko arhitekture i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume i da bude prihvatljiva i razumljiva širokom rasponu čitatelja i njihovim interesovanjima. Provešćemo Vas kroz 11 poglavlja, koja celovito definišu eko arhitekturu, a ponaosob predstavljaju posebne oblasti koje se medjusobno prožimaju: održiva arhitektura, ekološke kuće, tehnologija eko građenja, energetski efikasne kuće, solarne kuće, nove stare kuće - energetska rehabilitacija, kuće od drveta, podzemne kuće, zelene kuće, pametne kuće i obnovljivi izvori energije. 

''EKO KUĆA'' Vas poziva na ''put u budućnost'' sa ciljem da Vas uvede u čarobni svet ekološkog, energetskog i održivog načina razmišljanja i ekološkog odnosa prema životu. To podrazumeva, da ćemo pored tema o arhitekturi dotaknuti i sve one segmente života koji nam čine život zdravijim, lepšim i sadržajnijim. Pokušaćemo zajedno sa Vama da započnemo posao ''ozelenjavanja'' naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života. 

Zato bezuslovno prihvatanje ekološke opcije, kao još jednog putokaza prema budućnosti, setimo se poruke Antoana de Sent-Egziperija: ''Mi ne nasleđujemo svet naših predaka, mi ga pozajmljujemo od naše dece''. 

Srdačno Vas pozdravljam, 

Mr Vladimir Lovrić  dipl.ing.arh. 

Autor specijalnog prvog broja ''EKO KUĆA''