šumarski fakultet u Beogradu, smer Pejzažna arhitektura

Rad je rađen kao rekonstrukcija topčiderkog parka.

U izradi rada učestvovali su studenti:
- Panović Nikola
- Topalović Dragiša
- Ćirović Irena
- Milanović Miloš
(studenti pejzažne arhitekture) 2004. god. Beograd