Rad za konkurs čija je tema bila UMETNOST U VRTU

Nije jednostavno ubaciti umetnost u vrt.

Vrt je otvorena površina, koja može biti shvaćena kao uprošćena reprodukcija prirodne sredine. Svaka intervencija u otvorenom prostoru može se, na neki način, shvatiti kao umetničko delo. Najlepše pejzaže možemo pronaći u prirodi, zato mi, obično, koristimo pejzaže kao inspiraciju za naše vrtove. Iz tog razloga, mi mislimo da je Majka Priroda umetnik i da su njene kreacije, najlepša umetnička dela.

Postoji potreba da se priroda urami, iz razloga što nije mnogo ''prirodnog'' ostalo u svetu.

Pokušali smo to da predstavimo, reprodukujući prirodni pejzaž i igrajući se perspektivom. Inspiraciju smo pronašli u prirodnim pejzažima koji su najmanje pod čovekovim uticajem. Imajući to na umu, naš vrt je namenjem posmatranji, ne i aktivnoj upotrebi. Ne bi trebao da bude uprljan ljudskim uticajem.

Umetnička dela su stalna i dugovečna, suprotno od naše kreacije koja je napravljena da bude dinamična i pod uticajem periodičnih i nasumičnih promena (dan, noć, godišnja doba, atmosferilije...)

Uputstvo za upotrebu:

Dominantan objekat u vrtu je ram za slike; ideja je bila da posetilac stane ispred njega i da posmatra scenu pejzaža, kao da je naslikan. Stajanjem na određenoj poziciji, posetilac može doživeti dubinu prostora, prostorni odnos između objekata (put koji se sužava, brda, drveće- koje je veliko bliže ramu, a sve manje što je dalje), potpuno značenje našeg projekta.