Student sam treće godine Pejzažne arhitekture - Šumarski fakultet u Beogradu. Ovom prilikom vam šaljem moj projekat koji sam radila na drugoj godini studija. U pitanju je rekonstrukcija Cvetnog trga u Beogradu. Poslala sam kako to izgleda danju, a kako noću.