Atrijumski vrt je u okviru objekta poslovnog prostora i svrha mu je, pre svega, estetska. Objekat je P+1 sa fasadom bele boje, zastakljenih ulaza, jednostavne arhitekture.

  • Prvi atrijum je rađen u geometrijskom stilu.
  • Drugi je organska varijanta.
  • Treći je slobodan stil.