Projekat je rađen kao diplomski rad u okviru predmeta pejzažno-arhitektonsko projektovanje na smeru pejzažna arhitektura na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

MENTOR: PROF. DR JASMINKA CVEJIĆ
ASISTENT: MR DRAGAN VUJIČIĆ

OSNOVNA IDEJA PROJEKTA - TEZE:

- HRAST STAR PREKO 200. GODINA U CENTRU BEOGRADA KAO SPOMENIK PRIRODE USRED URBANOG GRADSKOG TKIVA
- SLOVENSKA MITOLOGIJA- SRPSKI OBIČAJI - MITOVI I LEGENDE VEZANI ZA DRVEĆE I BILjKE, POSEBNO ZA HRASTOVE
- POVRATAK PRIRODI - KORENIMA
- KOMPOZICIJA - MATRICA TRGA U VIDU KORENjA STAROG HRASTA, POVEZUJE OSTALA STABLA NA TRGU

O CVETNOM TRGU:

- Hrast lužnjak na Cvetnom trgu star je više od dva veka i spada u najstarije botaničke spomenike prirode u prestonici. Hrast je zaštićen pre 30-ak godina. Visok je 25 metara, obim krošnje mu je 19 metara i zauzima ukupno 2,83 ara. Na mestu gde se sada nalazi, posle seče šume koja je tu bila, napravljena je pijaca i prva samousluga u Beogradu i Srbiji. Cvetni trg je bio hronološka prethodnica uređenih pijačnih prostora na Zelenom vencu, Bajlonovoj pijaci i Kalenića gumnu.

- Ispred samoposluge, očuvan je i konstrukcijom poduprt hrast iz doba kneza Miloša, svojevrsni memento na nekadašnju hrastovu šumu koja je krasila ovaj deo starog Vračara.

- Najsvetije stablo Starih Slovena bio je hrast. U šumama svetih hrastova ložili su večnu vatru, a sam hrast bio je posvećeno bogu gromovniku Perunu.

- U srpskom Narodu je dugo gajen kult drveta. U svakom selu su postojala stara stabla stogodišnjih hrastova koja su se nazivala 'Zapisi'. Tu su se organizovali verski obredi pre dolaska hrišćanstva u naše krajeve, a kasnije skupovi ljudi, venčanja, sahrane.. itd…

REŠENJE CVETNOG TRGA:

CEO PROSTOR CVETNOG TRGA JE U OKVIRU REŠENjA PODELjEN NA 4 ZONE:

  1. CENTRALNA MONUMENTALNA ZONA OKO 200-GODIŠNjEG HRASTA

Centralni deo ove zone zauzima 200-godišnji hrast. On je centar ove asimetrične kompozicije trga i predstavlja spomenik prirode. Njegova monumentalnost je ovde istaknuta posebnim travnatim uzvišenjem koje simulira prirodni reljef brdovite Srbije gde dominiraju šume hrastova.

  1. STEPENASTI PLATOI

Oni čine matricu trga i simbolično predstavljaju korenje starog hrasta. Ove zone se naizmenično smenjuju sa zonama odmora (zelene boje) i predstavljaju stepenasto projektovane nivoe ,koji omogućavaju premošćavanje visinskih razlika između dve pešačke trase: Njegoševe i Srpskih Vladara, i na taj način ih sam trg objedinjuje u jedinstvenu pešačku zonu. U okviru ovih platoa je moguće postavljanje montažnih tezgi na kojima će se održavati sajmovi i prodaja cveć, meda, umetničkih predmeta... Na taj način je očuvana funkcija trgovine zbog koje je trg i nastao i dobio naziv.

  1. ZONE ODMORA I DUŽEG ZADRŽAVANjA

Nekoliko zona ovog tipa je predviđeno na samom trgu, i raspoređene su u okviru stepenastih platoa, uglavnom ili kao travne površine za odmor i ležanje. Ove zone se javljaju i u okviru Njegoševe ulice, uglavnom na već postojećim mestima u okviru letnjih bašti gde se nalaze kafei.

  1. TRANZITNE ZONE