Objekat se nalazi u Beogradu, u zoni Dedinja. Kuća je savremena urbana luksuzna vila sa kombinacijim različitih arhitektonskih elemenata. Upotrebljeni materijali su sečeni bledožuti kamen, kovano gvožđe, krem fasada, crveni mediteranski crep. Pored glavnog objekta nalazi se i pomoćni koji služi za relaksaciju, prijeme i boravak gostiju.