Osnovna ideja diplomskog rada proističe iz potrebe da se stvori takav prostor koji rešava konflikt sprovođenja mera za očuvanje ornitofaune u koaliziji sa namenom područja za odmor i rekreaciju građana. Potpunim uređenjem prostora za potrebe posetilaca, izgubila bi se prirodnost područja i ona svojstva staništa potrebna za opstanak ptica. Ovom idejom sa hteo da pokažem da je pravilnim rasporedom sadržaja moguće organizovati prostor na način koji ne ugrožava ornitofaunu već, naprotiv, čitavu park-šumu posvećuje njoj. Dakle, osnovna ideja vodilja jesu ptice. Zbog toga su svi sadržaji u parku posvećeni pticama kao glavnim domaćinima ove šume.

Ako pogledamo ceo potez Banjičke šume, vidimo da se u ovom delu, koji je pod najvećim naletom urbanizacije, upravo i predviđeno da se nalazi najviše sadržaja. To nije slučajno. Grupisanje sadržaja u ovom delu rasterećuje ostatak šume koji sada može da ima samo one funkcije koje nisu u konfliktu sa očuvanjem ornitofaune. Prema studiji zaštite upravo je taj deo šume, znatno veći po površini, predviđen za edukaciju i istraživanje i mali stepen pasivne i aktivne rekreacije.

Time područje previđeno za uređenje postaje, na neki način, ulaz u park-šumu, nešto što joj predhodi i definiše. To bi bio deo posvećen njenim stalnim stanarima zbog kojih je ova šuma i zaštićena zakonom. Takođe, ideja je bila da se u potpunosti iskoriste postojeće utabane staze kako bi se krčenje šume izbeglo. Ove staze su pomoću GPS uređaja prenete u elektronsku formu a glavni platoi će se nalaziti na preseku ovih staza. Središnji delovi između staza takođe ostaju sa podrastom jer je upravo to idealno mesto za gnežđenje ptica. Ivice šuma i gde god je to moguće predviđena je sadnja bobičastih vrsta i voćkarica čijim plodovima bi se ptice hranile. Isto tako, postaviće se kućice i pojilice za ptice kako bi se one trajno nastanile u ovom delu šume.

Na slikama su prikazani glavni sadržaji predviđeni ovim diplomskim radom.