Idejno rešenje parka u centru Krupnja

Krupanj, kao mala opština, utvrdio je da je turizam  jedna od osnovnih grana za dalji razvoj opštine. Jedan od preduslova za takav cilj je i uređenje grada, i obavljanje starih, i stvaranje novih gradskih celina. U skladu s tim, javila se jasna potreba da se prvo krene od preoblikovanja parka u centru grada.

Uređenje malog parka u centru Krupnja pokušavano je već nekoliko godina unazad. Uglavnom su se svi ti pokušaji neslavno završavali, zato što su to radile nestručne osobe.

Ove godine, na inicijativu Mesne zajednice Krupanj, krenulo se sa izgradnjom fontane u centru parka. Kao potreba javilo se i uređenje ostalog dela parka.

Sam park karakteriše trougaona struktura i okružen je sa dve strane prometnim ulicama, a sa treće - rekom. U parku već postoje staze urađene od bexaton ploča, kao i tridesetogodisnje Jele, raspoređene u centralnom trouglu parka. Pored Jela, zastupljno je i drugo četinarsko i listopadno drveće.

Kao što sam već naveo, planirana je izgradnja fontane u centralnom delu parka, i bilo je potrebno uklopiti dizajnersko rešenje ostalog dela parka sa njom. Takođe, trebalo je voditi računa i o relativno malom budžetu namenjenom samom projektu.

Fontana je  obliku kruga, pa se nametnula ideja o koncentričnim krugovima koji bi bili različito materijalizovani. Simbolika je viđena u kapima vode, koji pri dodiru sa površinom vode prave koncentrične krugove. U ovom slučaju tu simboliku dočarava fontana i širenje prostora od nje u koncentričnim krugovima. Kao druga, možda bitnija, simbolika vezana je za budući razvoj grada. Voda kao simbol života se nalazi u središtu prostora, a krugovi koji se šire oko nje predstavljaju neku, nadam se, svetliju budućnost. Iz tog razloga je materijalizacija ostalog prostora sprovedena u nekim živopisnijim i vedrijim bojama.

Krugovi, koji seku celinu centralnog trougla, će biti realizovani u naizmeničnom smenjivanju trake trave, trake crvenog bojenog malča i trake četinarskog i listopadnog šiblja. Na mestima gde krugovi seku postojeću stazu,a u nastavku traka sa centralnog trougla, nalaze se naizmenično raspoređene trake obojene u zutu, svetlo ljubičastu i svetlo plavu boju. Ove bojene trake će nastaviti svoje pojavljivanje i na pozidi koja se nalazi na jugoistočnoj strani parka. Oko fontane će biti kruzno rasopređene klupe, napravljene u obliku panjića. Takođe, takve iste klupe će se nalaziti u delu do reke koji je na zapadu. Pored ovog parternog uređenja parka, planirano je da se u krošnje Jela postavi  dekorativno osvetljenje koje će posebu draž imati u zimu, kad drugi delovi budu pokriveni snegom. 

Marko Nikolajević,

apsolvent Pejzažne arhitekture i hortikulture na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu