Godina: 2003
Autori i firma: AIC-PROYECTA / BEVA PROYECTA
Juan Añon,
Rafael Martinez,
Gemma Marti,
Ramon Calvo,
Jose Ramon Tormo

 

Okružena šumom solitera, medju kojima je i najviši soliter u Španiji, nova opštinska zgrada vraća horizontalni pogled na more sa zgradom-mostom, podignutom na nekadašnjem koritu reke, koja kreira ispod sebe jedan gradski trg.

Konstrukciju čine dve esencijalne komponente mosta  – potpora i tabla, koje ujedno čuvaju esenciju gradskih vrata i ulaz na gradski trg,  i čini vezu sa obližnjim parkom.
Na dugačkoj platformi dižu se dva kratka kamena stuba. Obadva materijalizuju kodicionalnu potporu od betona in situ od belog cementa. Obadva stuba primaju težinu jedne grede koja sa skoro 100 metara transverzalno prelazi trg.

Fasadne čelicne grede pridrzavaju ovaj horizontalni volumen sa jedne strane, a sa druge fasadu čine stakleni paneli, tehnikom serigrafije su utisnuta imena stanovika grada Benidroma. Zahvaljujući spoljnim senzorima kontroliše se unutrašnju temperaturu u zavisnosti od vetra ili sunca. Svi elementi – prestressed concrete slab, walls and claddings – su montirani u toku radova.

U unutrašnjosti zgrade su kancelarije i odeljenja podeljena u tri nivoa otvorenih kancelarija (open-plan offices)sa mobilnim/pokretnim elementima. Deset patios/terasas na različitim mestima na svakom spratu, omogucuju zaposlenima jednu malu repliku trga/patio, na koji mogu izaći i udahnuti vazduh.

AIC-BEVA PROYECTA primila je najveće priznanje Grand Prix Salona Arhitekture 2007 u Beogradu  (jedna od najznačajnih manifestacija u Srbiji). Firma AIC je iz Valensije, a u Beogradu je početkom prošle godine 2006 osnovala firmu BEVA PROYECTA d.o.o. (BEogradVAlensija,  skraćenica za BEVA) sa namerom da projektuju i ovde u Srbiji i donesu svetsku arhitekturu i na naše tlo.  

 

Zgrada publikovana u:
AV Monografias 2003
(Spain Yearbook 2003)
www.arquitecturaviva.com