Beograd, 1. oktobar 2009Trimo inženjering završio je poslednju, treću fazu izgradnje više objekata za kompaniju Dijamant iz Zrenjanina. Ukupna površina objekata iznosi više od 29.000 m2.

Projekat koji je započet u novembru 2008. godine, a čije se izvođenje odvijalo u tri faze, sastojao se od izgradnje podnog skladišta, mašinske kuće visoke 38 m, hale za istovar i portirnice. Objekti, čija je izgradnja trajala 110 radnih dana, pušteni su u rad krajem septembra.

Ovaj projekat predstavlja jednu od potvrda naših osnovnih opredeljenja, a to su svetski nivo kvaliteta i stalna poboljšanja naših materijala i rešenja. Objekti u Zrenjaninu izgrađeni su u predviđenom roku, uz poštovanje najviših standarda gradnje. Ovim projektom nastavljamo sa realizacijom predviđenom za 2009. godinu, obezbeđujući kupcima na srpskom tržištu originalna i kompletna rešenja na području čeličnih montažnih objekata najrazličitijih namena“, izjavio je Damir Kočan, direktor Trimo inženjeringa.

Količina vatrootpornih krovnih i, sa druge strane, vatrootpornih fasadnih Trimoterm Standard panela, ispunjenih kamenom vunom i ugrađenih po sistemu horizontalne fasade u te objekte, jednaka je površini tri fudbalska igrališta na kojima se igra finale FIFA Lige šampiona.